Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Mgr. Kateřina Chromá, Ph.D.

Photo

Pozice: vědecká pracovnice

Oddělení: Oddělení analýzy proměnlivosti změn klimatu

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: chroma.k@czechglobe.cz

Odborné zaměření

historická klimatologie; hydrometeorologické extrémy a jejich dopady; dokumentární prameny; přístrojové meteorologické řady; statistická analýza a homogenizace přístrojových meteorologických řad; klimatická variabilita v České republice

Vzdělání

  • Ph.D.: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzická geografie (2002-2006), disertační práce: „Časová a prostorová analýza krupobití letního půlroku na území Moravy a Slezska v 19.-20. století“
  • Mgr.: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Geografie a kartografie (1997-2002), diplomová práce: „Extrémně suchá a vlhká období v České republice“

Profesní kariéra

  • 2016-dosud: junior vědecký pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR
  • 2012-2015: junior vědecký pracovník, Centrum pro výzkum globální změny AV ČR
  • 2005-2011: odborný pracovník, Geografický ústav PřF, Masarykova univerzita
  • 2003: odborný pracovník, Geografický ústav PřF, Masarykova univerzita

Ocenění

2006: Cena děkana PřF MU

Členství

European Geosciences Union

Stručná scientometrie

počet článků v impaktovaných časopisech: 14

počet článků v recenzovaných časopisech: 4

počet citací (WoS): 300 (282 bez autocitací)

h-index: 9

(stav k 17.3.2019)