Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D.

Photo

Pozice: vedoucí týmu, vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení výzkumu biodiverzity

Pracoviště: – – České Budějovice –

Email: krenova.z@czechglobe.cz

Telefon: 704978668

Odborné zaměření

Ekologie, populační biologie, ochrana přírody, management chráněných území, ochrana divočiny

Vzdělání

2003 – 10 měsíců postdoc – UCLA, supervisor prof. R. Mattoni

2001 – Ph.D. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, téma disertační práce – populační biologie ohrožených druhů, supervisor prof. J. Lepš

1997 – Mgr. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích; botanika

1994 – Bc. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích; ekologie rostlin

Profesní kariéra

pracovní zkušenosti: Ekolog, populační biolog, VŠ pedagog, pracovník Správy NP – náměstek ředitele, Natura 2000 expert, LTER platforma koordinátor, místopředseda české sekce Europarc Federation.

2016 – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

2012–2015, Centrum výzkumu globální změny, AV ČR, v.v.i.:Vědecký pracovník na pozici Junior researcher – odd. výzkumu biodiverzity

2012současnost, Universita Karlova, PřF, ÚPŽ:VŠ pedagog – kurzy: Management CHÚ, Strategické plánování v ochraně přírody a krajiny

20012004, Jihočeská Univ. v Č. Budějovicích, PřF: VŠ pedagog – kurzy: Ochrana přírody, Populační biologie rostlin, Strategic planning in Forestry and Nature Conservation kurz společně s University of Wagenningen, NL

20102012, NP Bavorský les, Germany: Odborný spolupracovník – Natura 2000 expert + několik dalších přeshraničních projektů

2004 2010, Správa NP a CHKO Šumava: Vedoucí sekce výzkumu a ochrany přírody, od května 2007 náměstek ředitele Správy

19972004, Jihočeská Univ. v Č. Budějovicích, PřF: Pomocný vědecký pracovník a odborný asistent – několik projektů zaměřených na ekologii rostlin

2003, Palos Verdes Peninsula Land Conservancy, Los Angeles, California:Project manager – restoration project – conservation & monitoring endemického modráska PB Blue Palos Verdes Blues

19992002, AOPK ČR, středisko Plzeň: botanik

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2003 – 10 měsíců postdoc – UCLA, supervisor prof. R. Mattoni a zapojení v ochranářském projektu Palos Verdes Peninsula Land Conservancy, Los Angeles, California: projektový manager – ochranářský project – záchrana endemického modráska PV Blue

zahraniční pobyty delší než 20 dní: Skandinávie, Rumunsko – Karpaty, jihozápad a západ USA, Egypt, Jižní Afrika, A ustralia &Tasmania, Kazachstán, Bolívie, Španělsko a řada evropských NP

Členství

IUCN, WCPA; prosinec 2014 – současnost

Society for Conservation Biology, Police Commitee; leden 2012 – současnost

Česká botanická společnost – červen 1992 – současnost

Česká společnost pro ekologii – říjen 2009 – současnost

Europarc Federation, Czech section – víceprezident, červen 2008 – květen 2011

Czech LTER Committee – leden 2009 – současnost

Stručná scientometrie

Vědecké a odborné články:

Křenová, Z.; Lustyk, P.; Kindlmann, P.; Vosmíková, A. Forest Disturbances Threatening Cypripedium calceolus Populations Can Improve Its Habitat Conditions. Diversity 2023, 15, 319. https://doi.org/10.3390/d15030319

Křenová Z., Kindlmann P., Shelly J.S., Sklenář P., Sivila S., Bílá K., Jaromillo R. 2022. Are temperate alpine plants with distinct phenology more vulnerable to extraordinary climate events than their continuously flowering relatives in tropical mountains? Frontiers in Ecology and Evolution, 9, 974. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.804102

Křenová Z., Chocholoušková Z., Zýval V. (2021) Salt no longer travels through the Bohemian Forest along the Golden Trail, but halophytic neophytes do. European Journal of Environmental Sciences, 11 (2), 29–38. https://doi.org/10.14712/23361964.2021.10

Vosmíková A., Křenová Z. (2021) The status of commons in the changing landscape in the Czech Republic. European Journal of Environmental Sciences, 11 (1), 12–20. https://doi.org/10.14712/23361964.2021.2

Jakubska-Busse A.,Tsiftsis S, Sliwinski M. Křenová Z et al. 2021 How to protect natural habitats of rare terrestrial orchids effectively: A comparative case study of Cypripedium calceolus in different geographical regions of Europe. Plants 2021, 10, 404. https://doi.org/10.3390/plants10020404

Bufková I, Křenová Z & Bastl M. 2021.Ten years of changes in hydrology and vegetation in montane mires of temperate zone in Central Europe (Šumava National Park). Silva Gabreta, 27: 17–32.

Krenova Z., Bilek O., Zyval V. (2020) Does artificial snow fertilise the soil of mountain meadows in the Krkonoše National Park? EJES 10 (1): 32-41. DOI: 10.14712/23361964.2020.5

Trnka, M., Balek, J., Možný, M., Cienciala, E., Čermák, P., Semerádová, D., Jurečka, F., Hlavinka, P., Štěpánek, P., Farda, A., Skalák, P., Beranová, J., Chuchma, F., Zahradníček, P., Janouš, D., Žalud, Z., Dubrovský, M., Kindlmann, P., Křenová, Z., Fischer, M., Hruška, J., Brázdil, R. (2020) Observed and expected changes in wildfire-conducive weather and fire events in peri-urbanzones and key nature reserves of the Czech Republic. Climate Research 82(2020): 33-54.Křenová Z, Brabec J, Rössler S, Kindlmann P (2019) Can we learn from the ecology of the Bohemian gentian and save another closely related species of Gentianella? PLoS ONE 14(12): e0226487. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226487

Křenová Z., Brabec J., Rössler S., Kindlmann P. (2019) Can we learn from the ecology of the Bohemian gentian and save another closely related species of Gentianella? PLoS ONE 14(12): e0226487. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226487

Bílá K., Křenová Z., Pícha Z., Kindlmann P. (2019) Effect of nature conservation on the socio-economic development of municipalities in the south western border region of the Czech Republic. European Journal of Environmental Sciences, 9(2): 63–71. https://doi.org/10.14712/23361964.2019.8″

Křenová Z., Shelly J. S., Chocholoušková Z. (2019) Methods for monitoring alpine plant phenology: a pilot study in the Line Creek Plateau Research Natural Area, USA European Journal of Environmental Sciences, Vol. 9, No. 2, pp. 77–86 https://doi.org/10.14712/23361964.2019.10

Křenová Z. (2018) Canoeing with pearl mussels. International Journal of Wilderness. 24(1): 33–37.

Křenová Z. & Seifert L. (2018) The Silva Gabreta Project – transboundary cooperationin monitoring of biodiversity and water regime. Silva Gabreta, 24: 1–20.

Křenová Z., Zýval V. Zýval V. jun., Chocholoušková Z. (2018) Increasing concentration of deicing salt in soils of the Bavarian Forest National Park. European Journal of Environmental Sciences Vol. 8, No. 2, pp. 109-116.

Zýval V., Křenová Z., Raus M., Štrulp V.., Zýval V. jun. & Zývalová J. (2018) Effects of Deicing Salt in Protected Areas: Water Quality Monitoring in the River Basin with the Occurrence of a Rare Pearl Mussel. Journal of the Polish Mineral Engineering Society January-June: 99-102.

Zýval V., Křenová Z., Kindlmann P. (2016) Conservation implications of forest changes caused by bark beetle management in the Sumava National Park. Biological Conservation, 204, č. DEC 2016, s. 394-402. ISSN 0006-3207.

Kindlmann P. & Křenová Z. (2016) Protect Czech Park from development. Nature 531:448.

Křenová Z. & Kindlmann P. (2015) Natura 2000 – Solution for Eastern Europe or just a good start? The Šumava National Park as a test case. Biological Conservation 186: 268–275.

Zenáhlíková J., Červenka J., Čížková P., Bečka P., Starý M., Marek P., Křenová Z. & Svoboda M. (2015) The Biomonitoring project – monitoring of forest ecosystems in non-intervention areas of the Šumava National Park. Silva Gabreta, 21: 95–104.

Zýval V, Křenová Z., Chocholoušková Z., Zýval V. jun. & Zývalová J. (2015) Effects of applying deicing salt to roads in protected areas of the Bohemian Forest region. Silva Gabreta, 21: 43–52.

Dickie I., Whiteley G., Kindlmann P., Křenová Z., Bláha J. (2014) An outline of economic impacts of management options for Šumava National Park, European Journal of Environmental Sciences, Vol. 4, No. 1, pp. 5–29.

Křenová Z., Vrba J. (2014) Just how many obstacles are there to creating a national park? A case study from the Šumava National Park. European Journal of Environmental Sciences, Vol. 4, No. 1, pp. 30–36.

Vojtěch O., Křenová Z., Jakuš R. (2013) Species of bark beetles (Scolytinae) collected in the Bohemian Forest at Smrčina/Hochficht two years after the Kyrill hurricane. Silva Gabreta 19: 149–164.

Bláha J., Rumpolt D., Křenová Z. (2013) Can Natura 2000 mapping be used to zone the Šumava National Park? European Journal of Environmental Sciences, Vol. 3, No. 1, pp. 57–64

Křenová Z. & Hruška J. (2012) Proper zonation – an essential tool for the future conservation of the Šumava National Park. European Journal of Environmental Sciences, Vol. 2, No. 1, pp. 62–72

Křenová Z., Chocholoušková Z., Zýval V. (2012) Effects of applying deicing salt to roads in protected areas: a preliminary study in the Bavarian Forest National Park. European Journal of Environmental Sciences Vol. 2, No. 1, pp. 56–61.

Křenová Z. & Kiener H. (2012) Europe’s Wild Heart – still beating? Experiences from a new transboundary wilderness area in the middle of the Old Continent. European Journal of Environmental Sciences Vol. 2, No 2. pp. 115–124.

Čížková P., Svoboda M. & Křenová Z. (2011) Natural regeneration of acidophilous spruce mountain forests in non–intervention management areas of the Šumava National Park – the first results of the Biomonitoring project. Silva Gabreta 17/1: 19–35.

Křenová Z. & Kiener H. (2011) Europe’s Wild Heart – Responsibility for Europe. In: Vasilijevic, M.,Pezold, T. (eds.) Crossing Borders for Nature. European examples of transboundary conservation. IUCN. Pp.42–45.

Kiener H., & Krenova Z. (2009) Europe’s Wild Heart and Lecture after Kyrill. In: Husslein, M., H. Kiener, Z. Křenová & M. Šolar (eds.) The appropriateness of non–intervention management for protected areas and Natura 2000 sites. Srni Conference Report. Grafenau/Vimperk 2009. Pp 24–27.

Křenová Z. (2009) Výzkum pro národní parky, národní parky pro výzkum. [Research for National Parks, National Parks for Research] In: Fanta, J., Křenová, Z. (eds.) Management lesů v českých národních parcích. Sborník referátů ze semináře [The Forest Management in the Czech National Parks], Správa NP a CHKO Šumava, Kašperské Hory. Pp 170–181 (in Czech with English abstracts).

Meyer T., Kiener H. & Křenová Z. (2009) Wild Heart of Europe. International Journal of Wilderness. 15(3): 33–40.

Hofhanzlová E. & Křenová Z. (2007) Pollination strategy and reproductive success of Gentiana pannonica in natural population. Silva Gabreta 13(2): 83–94.

Mattoni R., Longcore T., Krenova Z. & Lipman A. (2003) Mass rearing the endangered Palos Verdes blue (Glaucopsyche lygdamus palosverdesensis:Lycaenidae). Journal of Research on Lepidoptera 37: 55–68.

Oostermeijer J.G.B., Luijten S.H., Křenová Z.V. & den Nijs H.C.M. (1998) Relationships between population and habitat characteristics reproduction of the rare Gentiana pneumonanthe L. Conservation Biology 12:1042–1053.

Křenová, Z. & Lepš J. (1996) Regeneration of a Gentiana pneumonanthe population in an oligotrophic meadow. Journal Vegetation Science 7:107–112.

 

Knihy:

Křenová Z., Kindlmann P. (2018) Transboundary cooperation – the best way to share common responsibility for future. Pp 35 – 53. In: Suratman M.N. (ed.) National Parks – Management and Conservation. ISBN 978-953-51-5875-2. InTechOpen.

Křenová Z. (2015) Ochrana lesa v chráněných územích. Pp 279–192. In: Jakuš R. & Blažienec M. (eds.). Princípy ochrany dospelých smrekových porastov pred podkôrnym hmyzom. Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied, Zvolen

Watson A, Carver S., Křenová Z., McBride B. (eds.) (2015) Science and stewardship to protect and sustain wilderness values: Tenth World Wilderness Congress symposium; 2013, 4-10 October, Salamanca, Spain. Proceedings RMRS-P-74. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 208 p.

Křenová Z. (2015) Pro pár stromů starý let se nerozhněvá… Pp. 145–158. In: Chocholoušková Z., Vlach P. Biologie všedního dne. ZČU. Plzeň. 2015.

Křenová Z. & Hruška J. (2012) Ochrana přírody na Šumavě: výhled do budoucna Pp. 241–262. In: Kindlmann, P. et al. Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody. Carolinum Praha. 2012.

Heurich M., Beudert B., Rall H. & Krenova Z. (2010) National Parks as Model Regions for Interdisciplinary LTER: The Bavarian Forest and Šumava National Parks Underway to Transboundary Ecosystem Research. 327–344 In: Müller, F. et al. (ed.). Long–Term Ecological Research. Between Theory and Application. Springer.

Šantrůčková, H., Vrba J., Křenová Z., Svoboda M., Benčoková A., Edwards M., Fuchs R., Hais M., Hruška J., Matějka K., Rusek J. (2010) Co vyprávějí šumavské smrčiny. [The Story of Mountain Spruce Forests in the Sumava Mts]. Pp. 153 Vimperk. In Czech – the interpretation of the current scientific knowledge to the public.

Husslein, M., Kiener H., Křenová Z. & Šolar M. (eds.) (2009) The appropriateness of non–intervention management for protected areas and Natura 2000 sites. Srni Conference Report. Grafenau/Vimperk 2009

Křenová, Z. (2002) Five articles about Maculinea species – endangered blue butterflies and their food plants. In: Beneš J. & Konvička M. (eds.) 2002. Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana. [Butterflies of the Czech Republic: Distribution and Conservation]. SOM. Praha.