Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Mgr. Blanka Loučková, Ph.D.

Photo

Pozice: vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení společenského rozměru globální změny

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. V Jirchářích 149/6 Praha 110 00

Email: louckova.b@czechglobe.cz

Telefon: 703828750

Odborné zaměření

Ekosystémové služby, globální environmentální změna, participatorní metody výzkumu

Transformativní změna, rozhodovací procesy a jejich vliv na biodiverzitu

Ekosystémové služby v urbánních oblastech, přírodě blízká řešení (zelená intrastruktura) ve městech 

Vzdělání

2004 – 2009: Ph.D., studijní obor: Fyzická geografie, Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně

1999 – 2004: Mgr., studijní obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů biologie-zeměpis-geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Profesní kariéra

2012 – dosud: Vědecký pracovník, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Interdisciplinární výzkum v oblasti environmentální změny a ekosystémových služeb 

2008 – 2011: Odborný asistent se zaměřením na krajinnou ekologii a fyzickou geografii, Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc. Výuka bakalářských a magisterských předmětů Fyzická geografie, Metody fyzické geografie, Krajinná ekologie, Krajinné plánování, Regionální geografie Blízkého východu, vedení bakalářských a magisterských prací

2007 – 2008: Odborný pracovník pro životní prostředí, Ekoaudit s. r. o., Brno. Dokumentace EIA, SEA, biologické hodnocení, hodnocení krajinného rázu

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2010:  Tagliamento, Itálie: terénní stáž na projektu univerzit Università degli Studi di Trento a King’s College University London (studium krátkodobých změn říčního ekosystému řeky Tagliamento)  

2009:  Graz, Rakousko: Karl-Franzens Universität Graz, Institut für Geographie und Raumforschung: přednáškový pobyt programu Erasmus

2007:  Londýn, Velká Británie: King’s College University London, Department of Geography: dvouměsíční stáž u prof. Angely Gurnell

Členství

The Ecosystem Services Partnership (ESP)