Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Dr. rer. nat. Mgr. Kateřina Macháčová

Photo

Pozice: Vedoucí oddělení, vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení ekosystémové výměny stopových plynů

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: machacova.k@czechglobe.cz

Telefon: 511192224

Odborné zaměření

Rostlinná fyziologie a ekologie se zaměřením na studium toků oxidu dusného (N2O), metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2) z různých druhů stromů, kryptogamních organismů, půd a lesních ekosystémů různých klimatických zón

Vzdělání

Doktorské studium:

10/2008 – 06/2012    Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,Německo, Faculty of Forest and Environmental Sciences, Chair of Tree Physiology

specializace: fyziologie stromů

Doktorské práce: „Emise oxidu dusného (N20) a metanu (CH4) z kmenů různých druhů stromů“

10/2008 – 06/2012    doktorandská škola „Environment, Society and Global Change“, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo, vědní oblastAdapting Forest Ecosystems to Global Change”

 

Magisterské studium:

09/2002 – 06/2008    Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

studijní program: biologie, specializace: rostlinná fyziologie (Katedra experimentální biologie rostlin)

Magisterská práce: „Změny struktury mikrotubulárního cytoskeletu během zakládání Casparyho proužku v endodermálních buňkách kořene Allium cepa“

10/2005-09/2006       Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo, Faculty of Biology

Profesní kariéra

Od 1.5.2018    vedoucí oddělení a vědecký pracovník v Oddělení ekosystémové výměny stopových plynů, Ústav výzkumu globální změny, Akademie věd České republiky, v. v. i.

01.01. – 31.10.2021    docent v Chair of Physical Geography and Landscape Ecology, Department of Geography, University of Tartu, Estonsko  

01.11. – 31.12.2020    senior vědec v Chair of Physical Geography and Landscape Ecology, Department of Geography, University of Tartu, Estonsko 

01.11.2012 – 30.4.2018       vědecký pracovník (Post Doc pozice) v Laboratoři ekologické fyziologie rostlin, Ústav výzkumu globální změny, Akademie věd České republiky, v. v. i.

Ocenění

06/1998   bronzová medaile z INEPO (International Environmental Project Olympiad) v Istanbulu, Turecko

 

Významné výzkumné pobyty a stipendia

09/2023 – 09/2026       projekt “Greenhouse gas flux dynamics in forest ecosystems and the effects of drought episodes, elevated atmospheric CO2 concentration, and nitrogen deposition” (Ministry of Education, Youth and Sports, INTER – COST, LUC23162), KM hlavním řešitelem

10/2022 – 10/2026       projekt “Joint effects of CLimate Extremes and Atmospheric depositioN on European FORESTs – CLEANFOREST” (COST Action), KM as Science Communication Coordinator, member of Project Management Core Team and member of Management Committee

11/2019 – 06/2022    projekt „FOREST-AGRICULTURE-WATER NEXUS: Bilateral Workshops for Supporting Tools for Ecosystem Services Governance“, Bilaterální fond Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ – Norské granty, KM řešitel za CzechGlobe

2017 – 2019        projekt „Toky metanu a oxidu dusného z různých druhů stromů temperátního a boreálního lesa“, Juniorský projekt GAČR (17-18112Y), KM hlavním řešitelem

09/2019                    výzkumný pobyt v tropickém deštném lese na experimentální stanici Quistococha, Iquitos, Amazonia, Peru

05/2019 – 07/2019     výzkumný pobyt na experimentální stanici Kranzberger Forst, Freising, Německo

10/2018 – 11/2018     výzkumný pobyt v tropickém deštném lese (exp. stanice Mare Longue Nature Reserve) na ostrově La Reunion, Francie, kooperace s University of Reunion Island (Multi-domain Access to RI platforms funding under ENVRIplus project, Horizon 2020)

2015 – 2016  projekt „Emise metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) ze stromů Fagus
sylvatica“ v rámci Program of Project Based Personnel Exchange: DAAD a AVČR (DAAD-15-03), KM český řešitel

06/2017 – 07/2017     výzkumný pobyt na experimentální stanici v Hyytiala,  Finsko, kooperace s University of Helsinki

06/2015 – 07/2015     výzkumný pobyt na experimentální stanici Konventwald, Black forest, a na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo, kooperace s Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (projekt v rámci Program of Project Based Personnel Exchange: DAAD a AVČR)

04/2015 – 06/2015     výzkumný pobyt na experimentální stanici v Hyytiala,  Finsko, kooperace s University of Helsinki

02/2015 – 03/2015     výzkumný pobyt na experimentální stanici v Hyytiala,  Finsko, kooperace s University of Helsinki (transnational access funding under the ExpeER (Ecosystem research) project, EU FP7)

10/2014 – 11/2014     výzkumný pobyt na experimentální stanici v Hyytiala,  Finsko, kooperace s University of Helsinki (transnational access funding under the ExpeER (Ecosystem research) project, EU FP7)

04/2014 – 07/2014    výzkumný pobyt na experimentální stanici v Hyytiala,  Finsko, kooperace s University of Helsinki (transnational access funding under the ExpeER (Ecosystem research) project, EU FP7)

05/2013 – 08/2013    výzkumný pobyt na experimentální stanici v Hyytiala,  Finsko, kooperace s University of Helsinki (transnational access funding under the ExpeER (Ecosystem research) project, EU FP7)

10/2011 – 02/2012     stipendium pro doktorské studium na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo, od Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

10/2008 – 09/2011     stipendium pro doktorské studium na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo, od German Academic Exchange Service (DAAD)

12/2009 – 01/2010     výzkumný pobyt na Institute of Meteorology and Climate Research, Karlsruhe Institute of Technology, Garmisch-Partenkirchen, Německo

10/2005 – 07/2006     stipendium pro studium biologie na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo, od nadace Landesstiftung Baden-Württemberg

Členství

European Geosciences Union (EGU) membership

American Geophysical Union (AGU) membership

od roku 2016 pravidelná organizace a spoluorganizace sekcí na téma „Forests and the methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) cycles“ a „Gas exchange between soil, plants and atmosphere“ v rámci každoroční EGU General Assembly konference (Vídeň, Rakousko)

Stručná scientometrie

Počet peer-reviewed článků: 25

Počet článků v jiných časopisech/sbornících: 8

Počet kapitol v knihách: 2

Počet zvláštních vydání časopisů: 1 (New Phytologist, guest editor)

Počet konferenčních příspěvků: 79

Celkový citační index: 439

h-index: 12

ResearcherID: G-1603-2014

ORCID: 0000-0002-8289-169X

Nejdůležitější publikace:

Machacova K, Schindler T, Bréchet L, Mander Ü, Grams TEE. 2024. Substantial uptake of nitrous oxide (N2O) by shoots of mature European beech. Science of the Total Environment 934: 173122. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173122

Barba J, Brewer PE, Pangala SR, Machacova K. 2024. Methane emissions from tree stems – current knowledge and challenges: an introduction to a Virtual Issue. New Phytologist 241: 1377–1380. http://doi.org/10.1111/nph.19512.

Machacova K, Warlo H, Svobodová K, Agyei T, Uchytilová T, Horáček P, Lang F. 2023. Methane emission from stems of European beech (Fagus sylvatica) offsets as much as half of methane oxidation in soil. New Phytologist 238: 584–597. DOI: 10.1111/nph.18726.

Ranniku R, Schindler T, Escuer-Gatius J, Mander Ü, Machacova K, Soosaar K (2023) Tree stems are a net source of CH4 and N2O in a hemiboreal drained peatland forest during the winter period. Environmental Research Communications 5: 051010. https://doi.org/10.1088/2515-7620/acd7c7.

Vainio E, Haikarainen IP, Machacova K, Putkinen A, Santalahti M, Koskinen M, Fritze H, Tuomivirta T, Pihlatie M (2022) Soil‑tree‑atmosphere CH4 flux dynamics of boreal birch and spruce trees during spring leaf‑out. Plant and Soil 478: 391–407. https://doi.org/10.1007/s11104-022-05447-9.

Mander Ü, Krasnova A, Schindler T, Megonigal JP, Escuer-Gatius J, Espenberg M, Machacova K, Maddison M, Pärn J, Ranniku R, Pihlatie M, Kasak K, Niinemets Ü, Soosaar K (2022) Long-term dynamics of soil, tree stem and ecosystem methane fluxes in a riparian forest. Science of the Total Environment 809: 151723. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151723.

Machacova K, Borak L, Agyei T, Schindler T, Soosaar K, Mander Ü, Ah-Peng C (2021) Trees as net sinks for methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) in the lowland tropical rain forest on volcanic Réunion Island. New Phytologist 229: 1983–1994, DOI:10.1111/nph.17002.

Mander Ü, Krasnova A, Escuer-Gatius J, Espenberg M, Schindler T, Machacova K, Pärn J, Maddison M, Megonigal JP, Pihlatie M, Kasak K, Niinemets Ü, Junninen H, Soosaar K (2021) Forest canopy mitigates soil N2O emission during hot moments. npj Climate and Atmospheric Science 4: 39. https://doi.org/10.1038/s41612-021-00194-7.

Moldaschl E, Kitzler B, Machacova K, Schindler T, Schindlbacher A (2021) Stem CH4 and N2O fluxes of Fraxinus excelsior and Populus alba trees along a flooding gradient. Plant and Soil 461: 407–420. https://doi.org/10.1007/s11104-020-04818-4.

Schindler T, Mander Ü, Machacova K, Espenberg M, Krasnov D, Escuer-Gatius J, Veber G, Pärn J, Soosaar K (2020) Short-term flooding increases CH4 and N2O emissions from trees in a riparian forest soil-stem continuum. Scientific Reports 10: 3204, 10.1038/s41598-020-60058-7.

Machacova K, Vainio E, Urban O, Pihlatie M (2019) Seasonal dynamics of stem N2O exchange follow the physiological activity of boreal trees. Nature Communications 10: 4989, DOI: 10.1038/s41467-019-12976-y.

Maier M, Machacova K, Svobodova K, Urban O, Lang F (2018) Combining soil and tree-stem flux measurements and soil gas profiles to understand CH4 pathways in Fagus sylvatica forests. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 181: 31–35, DOI: 10.1002/jpln.201600405.

Machacova K, Maier M, Svobodova K, Lang F, Urban O (2017) Cryptogamic stem covers may contribute to nitrous oxide consumption by mature beech trees. Scientific Reports 7: 13243, DOI: 10.1038/s41598-017-13781-7.

Machacova K, Bäck J, Vanhatalo A, Halmeenmäki E, Kolari P, Mammarella I, Pumpanen J, Acosta M, Urban O, Pihlatie M (2016) Pinus sylvestris as a missing source of nitrous oxide and methane in boreal forest. Scientific Reports 6, 23410, DOI: 10.1038/srep23410.