Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ing. Michaela Kotrlová

Photo

Pozice: pracovník OPŘ

Oddělení: Oddělení projektového řízení

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: kotrlova.m@czechglobe.cz

Telefon: 511192238

Odborné zaměření

  • aktivní vyhledávání projektových výzev
  • přípravu projektových/grantových žádostí pro národní grantové agentury, mezinárodní instituce, v rámci EU operačních programů ČR apod.
  • koordinace a řízení realizovaných projektů
  • zpracovávání zpráv a vyhodnocování projektů vůči poskytovatelům dotací/grantů

Vzdělání

 2012 – 2014    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská (Řízení a ekonomika podniku), Ing., Diplomová práce na téma: Metodika projektového cyklu OP VK projektů ve veřejné výzkumné instituci

 2008 – 2011    Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta (Provoz a ekonomika), Bc., Bakálářská práce na téma: Porovnání čerpání prostředků EU do oblasti zemědělství v programových obdobích 2004 – 2006 a 2007 – 2013 – Program rozvoje venkova

Profesní kariéra

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i. – Oddělení vědeckého tajemníka (11/2010 – 02/2011)

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – Oddělení vědeckého tajemníka (03/2011 – 12/2011)

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – Oddělení projektového řízení (01/2012 – 12/2015) 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – Oddělení projektového řízení (01/2016 – )