Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Mgr. Alexander Ač, Ph.D.

Photo

Pozice: vědecký pracovník

Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: ac.a@czechglobe.cz

Telefon: 511192253

Odborné zaměření

ekologická fyziologie rostlin, aplikace dálkového průzkumu ve fyziologii rostlin, globální změna klimatu, zobrazovací a nezobrazovací fluorimetrie, zobrazovací a nezobrazovací spektroskopie, využití rychle rostoucích dřevin v energetice.

Vzdělání

1999 – 2004 Magisterské štúdium: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Košice), Fakulta 
prírodných vied, odbor Environmentálna Ekológia 

2004 – 2010: Ph.D. studium: Jihočeská Univerzita (České Budějovice), 
Zemědělská fakulta

Profesní kariéra

2004 – 2005: PhD student, Ústav ekologie krajiny, AV ČR

od 2005: vědecký pracovník, Ústav výzkumu globální změny (ÚVGZ) AV ČR, v.v.i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

Od dubna do června 2003: Výměnný pobyt Sokrates Erasmus na Aristotelove univerzitě v Solúni (Řecko)

Září 2006 až březen 2007: Doktorská stáž – Univerzita ve Wageningen (Nizozemí)

Duben až Květen 2013: Hostující post-doc na univerzitě v  Antwerpách, Oddělení rostlinné ekologie

Září až Listopad 2013: Hostující post-doc na univerzitě ve Freiburgu, Oddelění zpracování dřeva 

Členství

od 2008: člen České společnosti pro ekologii (ČSPE)

od 2012: zakladající člen Resilience, O.S.

od 2013: člen Vědeckého klimatického fóra

od 2014: Předseda Národního komitétu Mezinárodního programu geosféra-biosféra (IGBP)

Stručná scientometrie

Články v impaktovaných časopisech: 9

Ćlánky v jiných specializovaných časopisech: 6

Monografie: 1

Skripta: 1

Citace: 89 (podle WoS), 84 (bez autocitací)

H-index: 4