Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

člen Švédské královské akademie zemědělských a lesnických věd

Photo

Pozice: Ředitel CzechGlobe

Oddělení: Ředitel ústavu

Oddělení: Útvar vnějších vztahů

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: marek.mv@czechglobe.cz

Telefon: 511192269

Odborné zaměření

Ekofyziologie a biofyzika fotosyntézy vyšších rostlin, toky energie a látek rostlinnými systémy, uhlíkový cyklus, produkce rostlin, ekologie, ekologická fyziologie lesních dřevin, mikroklimatologie, Globální změna a ekosystémy.

Vzdělání

 • 2012                Technická univerzita Zvolen – čestný doktorát
 • 2001                Lesnická a dřevařská fakulta MZLU Brno: profesor obor:“ Ekologie lesa“
 • 1999                Akademie věd: doktor biologických věd. „Biologie rostlin“
 • 1992                Přírodovědecká fakulta UP Olomouc: docent obor:“ Fyziologie rostlin“
 • 1986                Přírodovědecká fakulta UK Praha: RNDr. obecná biologie obor: „Biofyzika“
 • 1983                ČSAV: kandidát biologických věd „Fyziologie rostlin“
 • 1983                Filozofická fakulta UK Praha: Postgraduální kurz (5 sem.) “Zpracování dat v experimentálním výzkumu“
 • 1978                Lesnická fakulta VŠZ Brno: „Lesní inženýr“

Profesní kariéra

 • 2018–současnost      předseda komise profesorských řízení v oboru biologických, zemědělských, lesnických věd Universita Východní Sarajevo, Bosna Hercegovina

 • 2018–současnost       člen Poradního výboru Centra pro kosmický výzkum a technologickou edukaci v Asii a Pacifické oblasti (CSSTEAP), Indie
 • 2013–2016      člen expertní skupiny programu „Societal challenge” HORIZON 2020
 • 2011–2021      ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • 2010–2016      zástupce ČR v pracovní skupině ENVI ESFRI programu
 • 2010–2015      člen výborů ESFRI programů ICOS, ANAEE, ACTRIS
 • 2009–současnost       člen rady MŠMT programu národní Roadmap výzkumných infrastruktur
 • 2006–2009      zástupce ČR v pracovní skupině BIOL ESFRI EU programu
 • 2005–2010      ředitel Ústavu systémové a ekologické biologie AV ČR, Č. Budějovice
 • 2002–2005      předseda vědecké rady ministra ŽP ČR
 • 2001–2010     předseda Dozorčí rady Grantové agentury ČR
 • 1997–2005     ředitel Ústavu ekologie krajiny AV ČR, Č. Budějovice
 • 1988–1993      výzkumný pracovník, Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV
 • 1986–1988      výzkumný pracovník, Ústav experimentální fytotechniky ČSAV
 • 1983–1986      odborný asistent, Katedra krajinné ekologie a ochrany ŽP, UK

Členství

VR VÚLHM Jíloviště-Strnady
VR PřF OU Ostrava
VR Centrum otázek ŽP UK Praha
VR rektora MZLU Brno
Předseda OR doktorského studia „Ekologie lesa“ LDF MENDELU v Brně
OR „Fyziologie rostlin“ PřF UK Praha – doktorské studium
OK „Aplikovaná a krajinná ekologie“ AF MZLU Brno – doktorské studium
OR „Fyziologie rostlin“ PřF UK Praha – doktorské studium
OK „Fyziologie rostlin “ BF JčU Č. Budějovice – doktorské studium
OK „Biofyzika“ BF JčU Č. Budějovice – doktorské studium
Člen komise pro obhajoby DrSc. v oborech Fyziologie rostlin, AV ČR
Člen komise pro obhajoby DrSc. v oborech Ekologie,AV ČR
Člen komise pro obhajoby DrSc. v oborech Botanika a fyziologie rastlín, SAV
Čestný předseda v redakční rady Journal of Forest Science
Předseda vědecké rady Ministra životního prostředí ČR (2001-2008)

Stručná scientometrie

 • Celkový počet odborných sdělení: 450
 • Počet článků v impaktovaných. časopisech: 99
 • Počet článků v ostatních vědeckých časopisech: 101
 • Počet monografií: 6
 • Učebnicové texty: 2
 • Monografie: 2
 • Přednášky, postery, abstrakta mezinárodních konferencí: 241
 • WOS: H-index 24,
 • WOS: Počet záznamů: 2101
 • SCOPUS: H-index 25
 • SCOPUS: Počet záznamů: 2451
 • IF: 454
 • Celková citovanost: 2542