Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ing. Jan Purkyt, Ph.D.

Photo

Pozice: vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v.v.i. Lipová 1789/9 České Budějovice 370 05

Email: purkyt.j@czechglobe.cz

Telefon: 730164646

Odborné zaměření

Ekosystémové funkce a služby; adaptační opatření vůči environmentální změně v leso-zemědělské krajině; změny ve využití krajiny a v ukládání uhlíku v krajině.

Vzdělání

  • 2013 – 2022: doktorské studium (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta) | studijní obor: Aplikovaná a krajinná ekologie | disertační práce: Produkční a evapotranspirační funkce jednotlivých kategorií využití krajiny v měnících se klimatických podmínkách
  • 2010 – 2013: magisterské studium (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí) | studijní obor: Krajinné inženýrství | diplomová práce: Analýza a hodnocení dynamiky vývoje lesa na Mostecku
  • 2007 – 2010: bakalářské studium  (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí) | studijní obor: Krajinářství | bakalářská práce: Sledování dynamiky změn doprovodné vegetace v krajině na příkladu zájmového území Boučí u Sokolova

Profesní kariéra

  • 2013 – nyní: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (dříve: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

06 a 11/2014 Institute of Forest Ecology (IFE), The University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)

08/2014  Department of GIS, Cartography and Remote Sensing, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University in Kraków

Stručná scientometrie

https://www.researchgate.net/profile/Jan_Purkyt