Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ing. Stanislav Juráň, Ph.D.

Photo

Pozice: postdoktorand

Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: juran.s@czechglobe.cz

Telefon: 511192222

Odborné zaměření

Emise biogenních volatilních organických látek; PTR-TOF-MS; Proton Transfer Reaction – Mass Spectrometry; MatLab; modelování toků, Inverzní Lagrangianův Transportní Model, troposferický ozon, eddy covariance ozonu, eddy covariance volatilních látek a aerosolu

Vzdělání

Mendelova univerzita, Brno 2013-2017

Agronomická fakulta, Doktorské studium, obor Anatomie a fyziologie rostlin, disertační práce na téma Vliv mikroklimatických podmínek na emisi volatilních organických látek biogenního původu v lesních porostech

Mendelova univerzita, Brno 2011-2013

Agronomická fakulta, obor Biotechnologie rostlin, předměty státní zkoušky: Fyziologie růstu a vývoje, Molekulární fyziologie, Biotechnologie rostlin v ochraně životního prostředí, Genetika rostlin, Biotechnologie rostlin v praxi, diplomová práce na téma Změny jadérka v průběhu buněčné smrti

University of Cambridge, 2010

Vykonání zkoušky a získání First certificate of english (FCE)

Masarykova univerzita, Brno 2007-2010

Přírodovědecká fakulta, obor Molekulární biologie a genetika, předměty státní zkoušky: molekulární biologie, genetika, bakalářská práce na téma Mechanizmy buněčné smrti a možnosti jejího studia

Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, Šlapanice 1999 – 2007

všeobecné vzdělání, maturitní zkouška: chemie, biologie, čeština, angličtina

ZŠ Šlapanice, Šlapanice 1994-1999

Profesní kariéra

2010
Výzkumná aktivita v laboratořích nádorové biologie pod vedením paní doc. Ivy Slaninové, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

2012
14 denní praxe v CzechGlobe, týden na terénní stanici na Bílém kříži, měření přístroji Li-COR Li 6400, Li 3000A, SPAD. Následná analýza dat

2012-2013
Laboratorní praxe v laboratořích Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity pod vedením pana prof. Ladislava Havla

9/2013 – 2017
doktorand Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (dříve Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i)

2017-doposud

Postdoktorand Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Ocenění

Diplom za nejlepší prezentaci v anglickém jazyce na 13. Dnech studentů experimentální biologie rostlin DSEBR, 2015, Brno, Česká republika.

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2014: Centro di Ricerca per lo Studio delle relazioni tra pianta e suolo, Řím, Itálie pod vedením Dr. Silvana Farese. Účast na měřících kampaních v Castelporzianu, analýza dat, školení PTR-TOF-MS, modelace toků BVOC.

2015: letní škola – Univerzita v Innsbrucku, Rakousko, Innsbruck Summer School of Alpine Research on Surface-Atmosphere Exchange over Mountainous Terrain.

2015:  Council for Agricultural Research and Economics, Research Center for the Soil–Plant System, Řím, Itálie, zpracování dat a psaní společného článku, supervisor Dr. Silvano Fares.

2016 National Oceanography Centre, Southampton, United Kingdom, International Summer School on Global Greenhouse Gases, modelling of processes and greenhouse gases fluxes.

2018 (březen-srpen, 6 měsíců): Institute of Atmospheric and Cryospheric Sciences, University of Innsbruck, Innrain 52f, A-6020 Innsbruck; pod vedením prof. Thomase Karla. Stáž zaměřena na měření volatilních organických látek pomocí PTR-qTOF-MS eddy kovarianční technikou a zpracování výsledných dat v MatLabu.

Členství

European Geosciences Union (EGU)

Stručná scientometrie

ResearchID: G-2156-2014

H-idex: 4 (WoS)