Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ing. Olga Brovkina, CSc.

Photo

Pozice: vědecká pracovnice

Oddělení: Oddělení dálkového průzkumu Země

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: brovkina.o@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Satellite and airborne spectroscopy for the assessment of anthropogenic disturbances in different ecosystems, land-use/land-cover changes

Vzdělání

1997-2003 Saint Petersburg University of Aerospace Instrumentation (Russia)

2007 – 2009 Scientific Research Centre of Ecological Safety, post graduate course „Aerospace methods of Earth research“

2011 Candidate dissertation in Russian State Pedagogic University, Department of Geography (thesis „Monitoring of dumps in North-West Russia“)

Profesní kariéra

2003-2012 Mozhaysky Military Aerospace Academy, Department of Ecology

2007-2010 Scientific Research Centre of Ecological Safety RAS

2012 -2013 Saint Petersburg Institute for Informatics and Automation of RAS (SPIIRAS)

2013-2015 Mendel University in Brno, PostDoc

2014 – .. Global Change Research Institute, Department of Remote Sensing

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2014 University of Helsinki, Department of Forest Science

Stručná scientometrie

http://www.researcherid.com/rid/G-9679-2014

http://beskydy.mendelu.cz/8/1/

Publications in Russian:

http://jr.rse.cosmos.ru/article.aspx?id=984&lang=eng

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EKOW&P21DBN=EKOW&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92.