Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ing. Lucie Homolová, Ph.D.

Photo

Pozice: Vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení dálkového průzkumu Země

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: homolova.l@czechglobe.cz

Telefon: 511192227

Odborné zaměření

  • Dálkový průzkum Země se zaměření na vegetaci
  • Obrazová a pozemní spektroskopie
  • Optické vlastnosti vegetace
  • Vztah mezi optickými, strukturálními a ekofyiziologickými vlastnostmi listoví
  • Využití modelů radiativního transferu pro interpretaci DPZ dat
  • Metody odhadu vegetačních charakteristik z dat DPZ

Vzdělání

Doktorské studium (2008 – 2013): Wageningen University, Nizozemí

Disertační práce pod vedením Prof. M.E. Schaepmana a Dr. J. Cleverse na téma využití obrazové spektroskopie pro monitorování ekologie lesních a lučních ekosystémů.

Magisterské studium (1999 – 2006):

Krajinné inženýrství, Česká zemědělská univerzita v Praze

Geo-informační systémy a dálkový průzkum Země, Wageningen University, Nizozemí

Diplomová práce pod vedením Prof. M.E. Schaepmana a Dr. Z. Malenovského se zabývala tématem odhadu indexu listové plochy smrkových porostů z dat obrazové spektroskopie a metod radiativního transferu

Profesní kariéra

2014 – současnost: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno

2011 – 2012: Remote Sensing Laboratories, University of Zurich, Švýcarsko

2010 – 2011: Odd. geoinformatiky a dálkového průzkumu Země, Varšavská univerzita, Polsko

2008 – 2010: Specim, Oulu, Finsko

2005 – 2008: Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Brno

Významné výzkumné pobyty a stipendia

  • PhD student v rámci Marie Currie Research Training Network Hyper-I-Net
  • Erasmus student na Wageningen University, Nizozemí

Členství

Marie Curie Alumni Association

Stručná scientometrie

Přehled publikací: https://orcid.org/0000-0001-7455-2834

Recenzované publikace s IF (12), počet citací bez auto-citaci (348), H-index (8) (dle WoS 06/2019)

Vybrané publikace:

Malenovský Z, Homolová L, Lukeš P,  et al. (2019) Variability and Uncertainty Challenges in Scaling Imaging Spectroscopy Retrievals and Validations from Leaves Up to Vegetation Canopies. Surv. Geophys. 40, 631–656. https://doi.org/10.1007/s10712-019-09534-y

Janoutová R, Homolová L, Malenovský Z, et al. (2019) Influence of 3D Spruce Tree Representation on Accuracy of Airborne and Satellite Forest Reflectance Simulated in DART. Forests 10, 292. https://doi.org/10.3390/f10030292

Rautiainen M, Lukeš P, Homolová L, et al. (2018) Spectral Properties of Coniferous Forests: A Review of In Situ and Laboratory Measurements. Remote Sensing 10, 207. https://doi.org/10.3390/rs10020207

Lukeš P, Homolová L, Navrátil M, Hanuš J (2017) Assessing the consistency of optical properties measured in four integrating spheres. International Journal of Remote Sensing 38, 3817–3830. https://doi.org/10.1080/01431161.2017.1306144

Homolová L, Schaepman ME, Lamarque P, et al. (2014) Comparison of remote sensing and plant trait-based modelling to predict ecosystem services in subalpine grasslands. Ecospheres 5(8): art100. https://doi.org/10.1890/ES13-00393.1

Homolová L, Malenovský Z, Clevers JGPW, García-Santos G, Schapeman ME (2013) Review of optical-based remote sensing for plant trait mapping. Ecological Complexity 15: 1-16. https://doi.org/10.1016/j.ecocom.2013.06.003