Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

RNDr. Mgr. Jan Hofmeister, Ph.D.

Photo

Pozice: vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Na Sádkách 7a České Budějovice 370 05

Email: hofmeister.j@czechglobe.cz

Odborné zaměření

  • environmentální biogeochemie,
  • ekologie a biodiverzita lesních ekosystémů,
  • vliv člověka na vývoj a změny lesní vegetace v minulosti i současnosti

Vzdělání

Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, obor Ochrana životního prostředí (Mgr.); Diplomová práce: Vliv horského reliéfu na atmosférickou depozici ekologicky významných látek, 1997

Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, (RNDr., Ph.D.); Doktorská práce: Vliv atmosférické depozice dusíku na současné změny vegetace dubohabrových lesů CHKO Český kras, 2002

Profesní kariéra

2014 – dosud: výzkumný pracovník, Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů (dříve Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR)

2008 – dosud: samostatný výzkumný pracovník (OSVČ)

2001 – 2007: výzkumný pracovník, Česká geologická služba, odbor environmentální geochemie a biogeochemie

Stručná scientometrie

Autor či spoluautor 22 impaktovaných publikací.
H index = 11

Vybranné impaktované publikace od roku 2010:

Malíček J., Palice Z., Vondrák J., Kostovčík M., Lenzová V., Hofmeister J., 2019. Lichens in old-growth and managed mountain spruce forests in the Czech Republic: assessment of biodiversity, functional traits and bioindicators. Biodiversity and Conservation 28, 3497-3528.

Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Střalková R., Mýlová P., Bouda M., Pettit J.L., Rydval M., Svoboda M., Microclimate edge effect in small fragments of temperate forests in the context of climate change. Forest Ecology and Management 448, 48-56.

Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Hermy M., Dvořák D., Fellner R., Malíček J., Palice Z., Tenčík A., Holá E., Novozámská E., Kuras T., Trnka F., Zedek M., Kašák J., Gabriš R., Sedláček O., Tajovský K., Kadlec T., 2019. Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests. Ecological Indicators 101, 904-912.

Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Kočvara R., 2017. Spatial distribution of bird communities in small forest fragments in central Europe in relation to the forest edge, fragment size and type of forest. Forest Ecology and Management 401, 255-263.

Dvořák D., Vašutová M., Hofmeister J., Beran M., Hošek J., Běťák J., Burel J., Deckerová H., 2017. Macrofungal diversity patterns in central European forests affirm the key importance of old-growth forests. Fungal Ecology 27, 145-154.

Hofmeister J., Hošek J., Malíček J., Palice Z., Syrovátková L., Steinová J., Černajová I., 2016. Large beech (Fagus sylvatica) trees as ʻlifeboatsʼ for lichen diversity in central European forests. Biodiversity and Conservation 25, 1073-1090.

Hofmeister, J., Hošek, J., Brabec, M., Tenčík, A., 2016. Human-sensitive bryophytes retreat into the depth of forest fragments in central European landscape. European Journal of Forest Research 135, 539-549.

Hofmeister, J., Hošek, J., Brabec, M., Dvořák, D., Beran, M., Deckerová, H., Burel, J., Kříž, M., Borovička, J., Běťák, J., Vašutová, M., Malíček, J., Palice, Z., Syrovátková, L., Steinová, J., Černajová, I., Holá, E., Novozámská, E., Čížek, L., Iarema, V., Baltaziuk, K., Svoboda, T., 2015. Value of old forest attributes related to cryptogam species richness in temperate forests: A quantitative assessment. Ecological Indicators 57, 497-504.

Hofmeister, J., Hošek, J., Holá, E., Novozámská, E., 2015. Decline in bryophyte diversity in predominant types of central European managed forests. Biodiversity and Conservation 24, 1391-1402.

Hofmeister, J., Hošek, J., Brabec, M., Dvořák, D., Beran, M., Deckerová, H., Burel, J., Kříž, M., Borovička, J., Běťák, J., Vašutová, M., 2014. Richness of ancient forest plant species indicates suitable habitats for macrofungi. Biodiversity and Conservation 23, 2015-2031.

Hofmeister, J., Hošek, J., Brabec, M., Hédl, R., Modrý, M., 2013. Strong influence of long-distance edge effect on herb-layer vegetation in forest fragments in an agricultural landscape. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 15, 293-303.

Hofmeister, J., Hošek, J., Bůzek, F., Roleček, J., 2012. Foliar N concentration and δ15N signature reflect the herb layer species diversity and composition in oak-dominated forests. Applied Vegetation Science 15, 318-328.

Oulehle, F., Evans, C.D., Hofmeister, J., Krejci, R., Tahovska, K., Persson, T., Cudlin, P., Hruška, J., 2011. Major changes in forest carbon and nitrogen cycling caused by declining sulphur deposition. Global Change Biology 17, 3115-3129.

Oulehle, F., Hleb, R., Houška, J., Šamonil, P., Hofmeister, J., Hruška, J., 2010. Anthropogenic acidification effects in primeval forests in the Transcarpathian Mts., western Ukraine. Science of the Total Environment 408, 856-864.