Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.

Photo

Pozice: vědecký pracovník (post-doktorand)

Oddělení: Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v.v.i. Lipová 1789/9 České Budějovice 370 05

Email: cudlin.o@czechglobe.cz

Odborné zaměření

ekosystémové funkce a služby ve vztahu k biodiverzitě

obnova ekosystémových funkcí v krajně postižené povrchovou těžbou uhlí

hodnocení biotopů z hlediska diverzity rostlinných společenstev

drobní zemní savci jako indikátory stavu ekosystému

Vzdělání

2008 –2012: Postgraduální studium na České zemědělské univerzitě v Praze,Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie, obor Aplikovaná a krajinná ekologie

2006-2008: Magisterské studium na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulta, obor Agroekologie

Profesní kariéra

2015 – současnost: Postdoktorand v Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., pracoviště České Budějovice (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)

2013 – 2015: Odborný pracovník v Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., pracoviště České Budějovice (na DPČ)

2013 – 2015: Vědecko pedagogický pracovník na Katedře aplikované ekologie krajiny, FŽP ČZU v Praze

2009 – 2013: Technický pracovník na Katedře aplikované ekologie krajiny, FŽP ČZU v Praze

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1.9. – 15.12. 2004 – Studijní pobyt ve Švédsku na Sveriges Lantbruksuniversitet v Uppsale, absolvování předmětu Conservation Biology 2.

Členství

Česká společnost pro krajinnou ekologii

Stručná scientometrie

Počet článků v impaktovaných časopisech (WOS): 3