Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ing. Marcela Hlaváčová, Ph.D.

Photo

Pozice: vědecká pracovnice (postdoktorand)

Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy

Pracoviště: MendelGlobe Zemědělská 1665/1 Brno 613 00

Email: hlavacova.m@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Reakce rostlin na stres abiotickými faktory kontrolovanými v rámci růstových komor a fenotypizační linky.

Vzdělání

prosinec 2022 – ukončení doktorského typu studia v oboru Aplikovaná bioklimatologie (Mendelova univerzita v Brně, Brno, Agronomická fakulta – Ústav agrosystémů a bioklimatologie)

květen 2014 ukončení magisterského studia v oboru European Forestry (Mendelova univerzita v Brně, Brno, Lesnická a dřevařská fakulta)

červen 2012 – ukončení bakalářského studia v oboru Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí (Mendelova univerzita v Brně, Brno, Lesnická a dřevařská fakulta)

Profesní kariéra

srpen 2014 – současnostzaměstnanec Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. v Brně, Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy

září 2014 – současnost – zaměstnanec Mendelovy univerzity v Brně, Agronomická fakulta, Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Stručná scientometrie

počet publikací (WOS/GoogleScholar): 6/4 + 4 abstrakty

Hlaváčová, M., Klem, K., Pytela, J., Veselá, B., Hlavinka, P., Smutná, P., Horáková, V., Škarpa, P., Trnka, M., 2022. Yield formation parameters of selected winter wheat genotypes in response to water shortage. Agronomy. 2022. sv. 12, č. 4, s. 1–14. URL: https://doi.org/10.3390/agronomy12040831

Hlaváčová, M., Klem, K., Rapantová, B., Novotná, K., Urban, O., Hlavinka, P., Smutná, P., Horáková, V., Škarpa, P., Pohanková, E., Wimmerová, M., Orság, M., Jurečka, F., Trnka, M., 2018. Interactive effects of high temperature and drought stress during stem elongation, anthesis and early grain filling on the yield formation and photosynthesis of winter wheat. Field Crops Research. 2018. sv. 221, s. 182–195. ISSN: 0378–4290. URL: https://www.sciencedirect.com

Hlaváčová, M., Klem, K., Smutná, P., Škarpa, P., Hlavinka, P., Novotná, K., Rapantová, B., Trnka, M., 2017. Effect of heat stress at anthesis on yield formation in winter wheat. Plant, soil and environment. 2017. sv. 63, č. 3, s. 139–144. ISSN 1214–1178. URL: http://www.agriculturejournals.cz

Hlaváčová, M., Pohanková, E., Klem, K., Hlavinka, P., Trnka, M., 2016. Effect of drought stress on selected winter wheat yield formation components within pot and field experimental design. In MendelNet 2016: Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 63–68. ISBN 978-80-7509-443-8. URL: https://mnet.mendelu.cz

Hlaváčová, M., Rapantová, B., Novotná, K., Klem, K., Hlavinka, P., Trnka, M., 2016. Effect of high temperature and water shortage stresses duration during anthesis on the selected winter wheat yield formation components. In MendelNet 2016: Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 69–74. ISBN 978-80-7509-443-8. URL: https://mnet.mendelu.cz

Hlaváčová, M., Orság, M., Fischer, M., Klem, K., Trnka, M., 2015. The poplar clone (Populus Maximowiczii A. Henry × P. nigra L.) growth under the controlled environment of growth chambers. In TOWARDS CLIMATIC SERVICES, Nitra 2015. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015, s. 26. ISBN 978-80-552-1389-7. URL: http://www.sbks.sk

Hlaváčová, M., Pohanková, E., Klem, K., Trnka, M., 2015. Effect of temperature stress and water shortage on thousand grain weight of selected winter wheat varieties. In MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 43–47. ISBN 978-80-7509-363-9. URL: https://mnet.mendelu.cz