Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Photo

Pozice: vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: zalud.z@czechglobe.cz

Telefon: 725950925

Odborné zaměření

bioklimatologie, biometeorologie, agrometeorologie, růstové modely, dopady změny klimatu na růst a vývoj rostlin

GAČR – řešitel (5), spoluřešitel (2); NAZV: řešitel (4); KONTAKT: řešitel (4), spoluřešitel (2); NATO-spoluřešitel (1) a 6 a 7 RP EU: spoluřešitel (2). Od roku 2007 jsem řešitelem Výzkumného záměru na AF MENDELU v Brně „Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu“ na období 2007 – 2012.

Vzdělání

1985-1987 Ing.: Vysoká škola zemědělská (obor fytotechnika)

1992–1995 PhD.: Universität für Bodenkultur Wien, zemědělské a lesnické vědy

Profesní kariéra

1989 – 1991:studijní pobyt na Vysoké škole zemědělské v Brně,

1992 – 1995:interní doktorské studium na BOKU Wien,

1991 – 2002:odborný asistent MZLU v Brně, Ústav krajinné ekologie,

2002- 2006: docent na MZLU v Brně, Ústav krajinné ekologie – od 1.9.2004 na Ústavu obecné produkce rostlinné

2007-2009: externí pracovník Ústavu Fyziky Atmosféry AV ČR– projekt 6.RP CECILIA

2007- dosud: professor na MENDELU v Brně na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie

2010-dosud: výzkumný pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.,

Ocenění

2014 – medaile rektora Mendelovy univerzity v Brně za dlouholetou úspěšnou vědeckovýzkumnou činnost

2019 – medaile rektorky Mendelovy univerzity v Brně za pedagogickou činnost

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1992 – 95:RAKOUSKO, BOKU Wien, tři roky, doktorské stadium, 1997:NĚMECKO, Univerzita Hannover, ISRAEL – (3/96 – 4/96), kurz “Weather Crop Modelling” HOLANDSKO – (5/97 – 6/97), Universita Wageningen, RAKOUSKO – (12/96;1/98; 5/98; 2/99; 2/00; 2/01, 6/02, 6/03), USA – (10-11/03) a (10/04) University of Nebraska, Lincoln

Členství

– od roku 2003 jsem člen a od roku 2011 předseda řídícího grémia grantové agentury AKTION Rakousko–ČR,

– v roce 2014 jsem byl jmenován RVVI členem jejího expertního panelu

– od roku 2015 jsem vedoucí vědeckého centra MendelGlobe (společné pracoviště MENDELU a CzechGLobe)

–  předseda oborové rady pro doktorské studium v oboru Aplikovaná bioklimatologie,

–  člen oborové rady pro doktorské studium v oboru Obecná produkce rostlinná

–  člen oborové rady pro doktorské studium v oboru Tvorba a ochrana krajiny

–  člen redakční rady Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

–  člen Slovenské bioklimatologické společnosti

–  člen ČAZV

–  člen Vědecké rady AF MENDELU 

– člen Vědecké rady MENDELU

–  člen rady ÚVGZ (Ústavu výzkumu globální změny – CzechGlobe) AV ČR v.v.i.

– člen poradního sboru ministra zemědělství

Stručná scientometrie

počet článků na WOS 92 

počet článků v časopisech s IF 75 

počet monografií: 8

celkové citace na WOS: 1438 bez autocitací

h-index na WOS: 34