Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.

Photo

Pozice: Postdoktorand

Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy

Pracoviště: MendelGlobe Zemědělská 1665/1 Brno 613 00

Email: lukas.v@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Precizní zemědělství, využití dálkového průzkumu pro mapování půdy a vegetace, spektrální charakteristiky rostlin, analýza obrazu, digitální mapování půdy; hodnocení prostorové variability půdy a porostů; zpracování a analýza dat v geografických informačních systémech (GIS), faremní informační systémy (FMIS)

Vzdělání

2003 – 2010 – Ph.D. studium na AF MENDELU, obor Fytotechnika

1998 – 2003 – Magisterské studium na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, obor Všeobecné zemědělství

Profesní kariéra

2015 – současnost – vědecký pracovník na Ústavu Výzkumu Globální Změny AV ČR , v.v.i.

2012 – současnost – Akademický pracovník – odborný asistent na MENDELU, Ústav agrosystémů a bioklimatologie

2006 – Terénní pracovník evropského monitorovacího projektu LUCAS 2006 (2 měsíce), Luxspace, Lucembursko

2005 – 2012 – vědecko-výzkumný pracovník na MENDELU, Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Stručná scientometrie

Autor a spoluautor 24 vědeckých prací v recenzovaných časopisech (z toho 6 s IF), 9 certifikovaných metodik pro praxi a dalších 67 odborných publikací (vč. 26 recenzovaných příspěvků na mezinárodních konferencích). Z toho 16 prací je indexováno na WoS s doloženými 17 citacemi (bez autocitací). Spoluautor 4 kapitol v monografiích (1 vydaná v zahraniční) a spoluautor 2 užitných vzorů, 2 funkčních vzorků a 1 ověřené technologie.

h-index 3 (WoS 2017/12)

https://www.researchgate.net/profile/Vojtech_Lukas

Vybrané publikace:

Lukas, V., Novák, J., Neudert, L., Svobodova, I., Rodriguez-Moreno, F., Edrees, M., Kren, J., 2016. The combination of UAV survey and Landsat imagery for monitoring of crop vigor in precision agriculture Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. XLI-B8, 953-957.

Lukas, V., Neudert, L., 2016. Senzorové měření porostů zemědělských plodin pro variabilní aplikaci hnojiv a pesticidů. Certifikovaná metodika pro praxi. Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-460-5

Rodriguez-Moreno, F., Lukas, V., Neudert, L., Dryšlová, T. Spatial interpretation of plant parameters in winter wheat. Precision Agriculture. 2014, vol. 15, no. 4, pp. 447-465. 2014/08/01

Rodriguez-Moreno, F., Zemek, F., Kren, J., Pikl, M., Lukas, V., Novak, J., 2016. Spectral monitoring of wheat canopy under uncontrolled conditions for decision making purposes. Computers and Electronics in Agriculture 125, 81-88.