Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Kurt Christian Kersebaum čestným profesorem Univerzity v Göttingenu

Kurt Christian Kersebaum byl jmenován čestným profesorem Univerzity Georga Augusta v Göttingenu.

 Profesor Kersebaum působí na Katedře agronomie Fakulty zemědělských věd  Univerzity Georga Augusta v Göttingenu a současně v Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy v CzechGlobe. Jeho profesním zaměřením je modelování agroekosystémů. Zabývá se interakcí procesů v systému atmosféra- rostlina – půda a simulací dopadů managementu a hraničních ekologických podmínek na výnosy plodin a životní prostředí.

 Je členem několika odborných společností a působí v několika redakčních radách odborných časopisů. Od roku 2018 se prof. Kersebaum pravidelně řadí k jednomu procentu nejcitovanějších vědců databáze WoS za oblast zemědělství.