Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Lenka Suchánková na stáži v Lille

Multilaboratorní platforma ATOLL (ATmospheric Observations in Lille), na které Lenka Suchánková v rámci své stáže působí, se nachází v kampusu Univerzity v Lille v Villeneuve d’Ascq –  na území s málo výrazným reliéfem krajiny, která je však vysoce urbanizovaná a industrializovaná.  Dlouhodobá kontinuální pozorování na zdejší stanici probíhají od 90. let minulého století. 

Stanice ATOLL se zaměřuje na časoprostorovou variabilitu aerosolů, oblaků, a jejich  plynných prekurzorů,  jejich mikrofyzikální, chemické, optické a radiační vlastnosti a také na jejich vliv na atmosféru a atmosférické záření. Pro dlouhodobá pozorování  používá sluneční/lunární fotometrii, lidar, stacionární měření a dálkový průzkum (https://www.actris.fr/plateformes/494-2/)

Lenka Suchánková se na stáži v rámci svého PhD studia věnuje pozorování schopností aerosolů vázat vzdušnou vlhkost a tím měnit svůj tvar, velikost, chemické složení i optické vlastnosti, které souvisí se změnou radiačního efektu aerosolů. Dále se věnuje charakterizaci dlouhodobých časových variací optických vlastností aerosolů a korelaci s jinými vlastnostmi aerosolů. Pozorování dlouhodobých trendů pomáhá sledovat efektivitu opatření v oblasti čistoty ovzduší a rovněž dlouhodobou změnu vlivu aerosolů na klima.