Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Týden Akademie věd 2023

Týden Akademie věd ČR je největším vědeckým festivalem v České republice. Zahrnuje akce na pracovištích, přednášky, výstavy, vědecké kavárny… V letošním roce se akce bude konat ve dnech 6. – 12. listopadu. Zajímavý program pro školy a veřejnost připravil také CzechGlobe. Těšit se můžete na exkurze – komentované prohlídky i na zajímavé přednášky, a to 8. listopadu 2023.

Program 8. 11. 2023

Blok 1 – přednáška + exkurze 9:00 – 11:00 hodin
Přednáška:  Žhavé téma: jak zkoumáme a předpovídáme riziko přírodních požárů?
Dr. Markéta Poděbradská

Historicky přírodní požáry nepředstavovaly pro Českou republiku významnou hrozbu. Nárůst jejich počtu a výskyt velkých požárů v posledních letech však upoutal pozornost vědců, médií i laické veřejnosti. Probíhající klimatická změna ovlivňuje procesy, které vedou ke změnám v riziku vzniku, šíření a intenzitě přírodních požárů. Jakým způsobem monitorujeme toto riziko? Jaké faktory přispívají k jeho zvyšování? A jak se dá toto riziko snížit?

Exkurze:

V metabolomické laboratoři uvidíte, jak se identifikují a kvantifikují produkty látkové přeměny rostlin. Ukážeme vám růstové komory, které nám umožňují rostliny adaptovat na růstové podmínky minulých i očekávaných dob. V izotopové laboratoři se dozvíte, k čemu lze použít izotopovou analýzu i to, že klima zanechává v rostlinách svůj izotopový otisk. Společně s námi objevíte tajemný vnitřní svět stromů a zjistíte, jak k nám stromy hovoří a také to, co se dá zjistit ze satelitních a leteckých dat.

Blok 2 – přednáška + exkurze  11:00 – 13:00 hodin

Přednáška: Svět na prahu zrychleného oteplování?
Dr. Alexander Ač

Současná rychlost růstu globální teploty je 0,2 °C za dekádu. Přibývá důkazů, že v důsledku pokračující rekordní spotřeby fosilních paliv a prudkého poklesu emise aerosolů dochází ke zrychlení a potenciálně až ke zdvojnásobení tempa oteplování. Jak zvýšení tempa oteplování prokázat a o jak závažný jev se jedná? Kolik času zbývá k naplnění závazků světových lídrů na udržení růstu globální teploty v rozmezí 1,5 až 2 °C? Co se stane, pokud tento cíl nenaplníme? Je ohroženo fungování civilizace?

Exkurze:

V metabolomické laboratoři uvidíte, jak se identifikují a kvantifikují produkty látkové přeměny rostlin. Ukážeme vám růstové komory, které nám umožňují rostliny adaptovat na růstové podmínky minulých i očekávaných dob. V izotopové laboratoři se dozvíte, k čemu lze použít izotopovou analýzu i to, že klima zanechává v rostlinách svůj izotopový otisk. Společně s námi objevíte tajemný vnitřní svět stromů a zjistíte, jak k nám stromy hovoří a také to, co se dá zjistit ze satelitních a leteckých dat.

Přednášky

15:00 hod.

Význam lesů pro mitigaci globální změny klimatu
Prof. Michal V. Marek

Velmi ožehavým a diskutovaným tématem spojeným s problematikou globální změny klimatu (GZK) je dosažení uhlíkové neutrality.  To je odvislé od pokroku v mitigaci a adaptaci na GZK. Mimo technických řešení je stále zřejmá nezastupitelná role biologických  pump, kdy v důsledku fotosyntetické činnosti dochází k odebírání CO2 z atmosféry. V tomto procesu mitigace GZK významnou úlohu sehrávají lesy, které vykazuji obrovskou schopnost ukládat uhlík, a to jak v biomase (dřevě), tak v půdě.  

16:00 hod.

Proč voní les?
Dr. Stanislav Juráň

Při návštěvě lesa cítíme příjemnou vůni – borovou, mentolovou nebo eukalyptovou. O jaké látky se jedná? Proč je rostliny vytvářejí? Co se s nimi děje v atmosféře? Na tyto i další otázky odpoví přednáška o roli těkavých látek v atmosféře. Řekneme si, proč je některé rostliny vytvářejí a že o tom často ani nevíme. Zdůrazníme jejich roli při tvorbě přízemního ozonu a druhotného aerosolu. Zmíníme i látky sloužící jako signalizace před nebezpečím, jako je požer predátorem nebo extrémní vedro a sucho.

Na akci je nutné se registrovat na:
E: sprtova.h@czechglobe.cz;
M:  602 707 979