Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Memorandum o spolupráci při monitoringu zemědělského sucha

Dne 5. října 2016 podpesali ředitel CzechGlobe prof. Michal V. Marek a ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Ing. Svatava Maradová Memorandum o spolupráci při monitoringu zemědělského sucha, jeho dalším rozvoji a možnostech využití (www.intersucho.cz)

Monitoring zemědělského sucha modeluje a kvantifikuje současné a budoucí zemědělské sucho a jeho dopady na vegetaci jako celek a na vybrané zemědělské plodiny.    

Memorandum bylo podepsáno před zahájením dvoudenní konference „Pozemkové úpravy jako nástroj adaptace na měnící se klima“, jejímž hlavním tématem byla příprava a realizace opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek