Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Města a obce v Česku se snaží adaptovat na změnu klimatu. Dávají to najevo i při Hodině Země

To, že klimatická změna a s ní související adaptační opatření jsou aktuálním tématem, dokumentuje článek „Města a obce v Česku se snaží adaptovat na změnu klimatu. Dávají to najevo i při Hodině Země“ publikovaný na webových stránkách České televize.
Článek se věnuje Soutěži o nejlepší adaptační opatření na změnu klimatu za rok 2015, ale také  Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, kterou v říjnu loňského roku schválila česká vláda.

V článku dostává prostor i projekt UrbanAdapt – Adaptace měst na změnu klimatu, jehož koordinátorem je CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., který pomáhá vybraným městům (Praha, Brno, Plzeň) s přípravou adaptačních strategií a s návrhem a vyhodnocením vhodných adaptačních opatření, třeba v oblasti protipovodňové ochrany, hospodaření s dešťovou vodou či omezení tzv. tepelných ostrovů.

Další aktivity CzechGlobe jsou prezentovány v části věnované informovanosti veřejnosti o klimatické změně. Právě do portfolia CzechGlobe patří i zvyšování povědomí široké veřejnosti o komplexnosti tématu klimatické změny. Ústředním projektem v tomto směru jsou webové stránky klimatickazmena.cz, na kterých je možné se  na pozadí Google mapy ČR seznámit s vývojem klimatické změny v letech 1981-2010 a s její předpokládanou dynamikou v horizontu let 2030, 2050, 2090. V článku o webových stránkách hovoří dr. Pavel Zahradníček.

Článek odkazuje rovněž na webový portál www.intersucho.cz, který se zaměřuje na monitorování aktuálního stavu sucha a zahrnuje i předpověď intenzity sucha na 10 dní dopředu spolu s dalšími mapami, které obsahují informace týkající se  nasycení půdy a dopadů na vegetaci.

Celý článek je ke stažení zde 

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz