Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Migrující ptactvo „naráží“ na ekologické pasti

Zatímco dříve se celá řada ptačích druhů přesouvala z jihu na sever do Arktidy za blahobytem, jež skýtal dostatek potravy a bezpečná útočiště, v současnosti tomu tak již není – ptactvo migruje stále, avšak v místě jejich cílové destinace se okolní podmínky během let drasticky změnily.

Studie zaměřená na sledování narušení přínosu migrace u ptáků, savců a hmyzu mezinárodní skupiny odborníků pod vedením RNDr. Vojtěcha Kubelky, Ph.D., z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe předestřela 25 konkrétních problematických bodů, s nimiž se migrující živočichové (například bahňáci, racci, husy, kachny, alky, rybáci, pěvci, sobi, netopýři, motýly a vážky apod.) musí nyní potýkat.

Výsledky byly uveřejněny v časopise Trends in Ecology and Evolution a mohly by být impulzem pro další bádání či pro zavedení ochranářských opatření, zmírňující klimatické vlivy.

Článek je k dispozici zde

Zdroj: Epocha Plus