Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Modelování toků skleníkových plynů v biosféře

Ústav výzkumu globální změny spolu s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR a Českou zemědělskou univerzitou si stanovily ambiciózní cíl – posunout skutečné porozumění tokům oxidu uhličitého a oxidu dusného z krajiny. Toho bude dosaženo kombinací unikátního monitorovacího programu se „state of the art“ atmosférickým modelováním v kombinaci s modelováním toků skleníkových plynů prostřednictvím modelů biosféry. Pro tuto misi hledáme postdoktoranda se zkušenostmi s modelováním ekosystémů a procesně založených modelů biosféry, který by v podmínkách střední Evropy kvantifikoval toky skleníkových plynů systému půda-rostlina-atmosféra na krajinné až regionální úrovni v rámci inverzního modelování. Tato pozice je součástí nového projektu AdAgriF (https://adagrif.cz/), jehož cílem je kromě sledování toků skleníkových plynů také pochopit, jak konkrétně přispívá zemědělské a lesní hospodaření k celkové bilanci skleníkových plynů a jak lze toto hospodaření změnit, aby se maximalizoval potenciál pro zmírnění klimatických změn. Pozice bude začleněna do interdisciplinárního výzkumného týmu, který provádí experimentální, pozorovací a modelovací studie zaměřené na procesy koloběhu skleníkových plynů v měřítku od rostlinné buňky přes ekosystémy až po regiony.

Hlavní pracovní úkoly lze shrnout následovně:

 • Využívat multidisciplinární zdroje dat, které lze využít pro integrované inverzní modelování v krajinném měřítku, včetně např. in situ pozorování zahrnujících půdní a meteorologická data, fyziologická měření na úrovni listů až celých porostů, eddy kovarianční data toků vody, energie, oxidu uhličitého a oxidu dusného, či data dálkového průzkumu Země na lokální až regionální úrovni.
 • Parametrizovat a ověřovat procesně založené ekosystémové modely v měřítku jednotlivých ekosystémů až regionů.
 • Prozkoumat souvislost mezi využitím krajiny a hospodařením v krajině s toky skleníkových plynů.
 • Připravit pracovní postup biosférických simulací s vysokým rozlišením pro území celé České republiky v rámci regionálního inverzního modelování. Interpretace výsledků procesního modelu bude prováděna společně s kolegy z projektového týmu provádějícími integrované inverzní simulace a měření in situ.

Ideální kandidát by měl splňovat následující požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání (PhD) v oblasti environmentálních nebo atmosférických věd (např. environmentální fyzika, meteorologie a jiné geovědní obory, nebo modelování zemědělských, lesních a jiných ekosystémů).
 • Zkušenosti se studiem ekosystémů, dynamiky a procesů výměny mezi zemským povrchem a atmosférou pomocí atmosférických přístupů jsou předpokladem pro důkladné pochopení těchto procesů.
 • Očekává se zkušenost v jednom nebo několika z následujících oborů: ekosystémové procesní modely, zemědělské růstové modely, modely lesních ekosystémů, modely biosféry a techniky optimalizace modelů, jako je Bayesovská statistika.
 • Nezbytné jsou solidní zkušenosti s vědeckým programováním (R, Python, Julia atd.).
 • Výrazná publikační aktivita.
 • Hledáme vysoce motivovaného, flexibilního a proaktivního člověka, který je schopen pracovat samostatně i ve větším týmu.
 • Velmi dobrá znalost angličtiny je nezbytná.

Podmínky zaměstnání:

Jedná se o postdoktorandskou pozici na plný úvazek, která bude obsazena od ledna 2024 (nebo dříve) a jejíž současné financování je zaručeno nejméně na 48 měsíců. 

Nabízíme kolaborativní pracovní prostředí s přátelským a podporujícím týmem, zaměřeným na profesní růst a kreativní přístup k práci.

Naše pracoviště se nachází v Brně, které nabízí bohaté kulturní i gastronomické vyžití a široké možnosti pro volnočasové aktivity.

Mimo náš ústav nabízíme zapojení a spolupráci s mezinárodními vědci, kteří jsou uznávanými odborníky ve svém oboru, a nabízíme tak jedinečnou příležitost k mentorství a růstu.

Nabízíme flexibilní pracovní režim včetně volně nastavitelné pracovní doby a možnosti pracovat částečně na dálku.