Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

MŽP: Projekt Jedna příroda vstupuje do čtvrtého roku

Díky projektu Jedna příroda se v roce 2021 podařilo zajistit vhodné podmínky pro evropsky chráněné druhy a vybraná přírodní stanoviště v evropsky chráněných územích ČR, provést o nich více než 1 900 záznamů či zvýšit povědomí o ekosystémových službách u více než 50 odborníků z různých institucí. Projekt se tak úspěšně dostává do své druhé fáze, opět nabité řadou různorodých aktivit, jakými mimo jiné jsou pokračování v managementových opatřeních včetně inovativního managementu (pařezení a lesní pastva) nebo výroba dokumentárního snímku o ekosystémových službách.

Do projektu je zapojen také CzechGlobe. Výzkumníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. a z Centra pro otázky životního prostředí informovali na online seminářích zástupce státní správy, státních podniků, místní samosprávy, zájmových svazů, akademického sektoru a nevládních neziskových organizací o konceptu ekosystémových služeb. Během diskusí se tak od účastníků semináře zjišťoval, co očekávají od plánovaného hodnocení vybraných ekosystémových služeb či jaké bariéry naopak vnímají při budoucím využití výsledků takového hodnocení v jejich organizaci.

Článek je  dispozici zde

Zdroj: infodnes.cz