Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Na konferenci se hovořilo o adaptačních opatřeních na změnu klimatu

10. listopadu 2016 se v Brně konala diskuzní konference „Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?“. Zúčastnilo se jí na 150 zástupců z řad vědců, státní správy i soukromého sektoru. Konference navazovala  na řadu pracovních seminářů věnovaných suchu a změně klimatu. Jejím cílem bylo najít odpovědi na řadu otázek týkajících se klimatické změny, jejich dopadů a adaptačních opatření.

V průběhu prezentací, které byly věnovány klimatické změně a jejím očekávaným dopadům, adaptačním opatřením pro světovou agrární ekonomiku, potravinové bezpečnosti a adaptaci na změnu klimatu z evropské perspektivy, měli účastníci konference možnost aktivním hlasováním prezentovat svůj názor. 

Účastníci konference se mimo jiné shodli na tom, že zejména sucho a další hydrometeorologické extrémy (jako vlny veder a povodně) jsou nejvýraznějšími projevy klimatické změny. Shoda mezi hlasujícími panovala v názoru, že změna klimatu je způsobena přirozenými procesy a zároveň činností člověka, přičemž činnosti člověka je přiřazena větší váha. Pro většinu účastníků jsou adaptační opatření jednou z priorit ve strategickém plánování a zároveň se shodují, že snižování emisí a adaptace v zemědělském sektoru by měly být obecně prioritou pro hospodaření v ČR. Důraz na udržitelné hospodaření potom většina účastníků vidí, jako jeden z možných pozitivních dopadů klimatické změny.

Tiskové zprávy ke konferenci:
Adaptace na změnu klimatu jsou jednou z priorit strategického plánování
Konference bude řešit výzvy i nové možnosti pro naši krajinu

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek