Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Nová zpráva o klimatu

28. února byla zveřejněna druhá část 6. hodnotící zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (The Sixth IPCC Assessment Report, AR6). Zpráva  „Dopady, adaptace a zranitelnost“  varuje, že dopady změny klimatu nabývají na síle a dosavadní klimatické balíčky a závazky nejsou dostatečné.

Měnící se klima je zásadním ohrožením pro lidstvo, ekosystémy i biologickou rozmanitost. Zpráva je tak dalším důrazným apelem na bezodkladné přijetí bezprecedentních adaptačních i mitigačních opatření už v této dekádě.

Zpráva byla představena na tiskové konferenci v Praze, kde  hlavní závěry zprávy prezentoval zástupce Česka v IPCC Radim Tolasz z ČHMÚ spolu s dalšími odborníky, mezi kterými byl také Miroslav Trnka z CzechGlobe. Ten mimo jiné uvedl, že výrazného pokroku bylo dosaženo v oblasti takzvané atribuce. Znamená to, že velmi rychle a relativně spolehlivými metodami lze určit, v jaké míře jsou konkrétní projevy spoluzapříčiněny změnou klimatu.

K potenciálně zranitelným oblastem v Česku Miroslav Trnka řekl, že u ohrožení povodněmi jde typicky o nížiny a města na velkých řekách. „Ale já bych to rozšířil i o oblasti, které jsou ohroženy takzvanými bleskovými povodněmi. A to je velká část území Česka, kde v těch povodích máme vyšší svažitost pozemku, takže to může zapříčinit velkou energii povodňové vlny,“ doplnil.

Poznámka:

6. hodnotící zpráva IPCC vychází postupně ve čtyřech částech. Po první (vyšla 9. srpna 2021) a aktuální druhé části bude 4. dubna následovat část třetí pracovní skupiny zaměřená na mitigaci (zmírňování) změny klimatu. Závěrečná Souhrnná zpráva (Synthesis Report) vyjde v září tohoto roku.

Záznam tiskové konference k vydání druhé části 6. hodnotící zprávy IPCC