Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Zajímavé odkazy

Chcete se dozvědět více o globální změně? Hledáte odpovědi na vaše otázky? Vybrali jsme pro vás zajímavé odkazy:

České stránky:

Přehledný průvodce důsledků změny klimatu na různé sektory v ČR

Detailní a aktuální monitoring sucha v ČR

Mapování výnosů plodin v ČR

Průvodce skepticizmem teorie globálního oteplování

Nejčastější argumenty používané v diskuzích zpochybňujících rozhodující vliv člověka, nebo závažnost problému

Obecná příručka správného používání argumentů. Vhodná také pro diskuze o změně klimatu

Rozhovor s Phillipem Ciaisem o důsledcích změny klimatu ve světě a u nás.

Výpočet ekologické a uhlíkové stopy

Stránky v angličtině:

Interaktivní grafy a animace příčin a důsledků změny klimatu podle NASA

Změna klimatu jak ji vidí ESA

Animace měřeného nárůstu koncentrace CO2 v atmosféře a porovnání s daty získanými z ledových vývrtů

Jaký je osud atmosférického CO2 v průběhu jednoho roku se můžete podívat v této animaci

Animace zvyšování teploty na Zemi od roku 1850 do současnosti podle dat HadCrut4

Aktuální míra zvýšení globální teploty od začátku průmyslové revoluce

Jak nejlépe znázornit, že se planeta otepluje? (Warming Stripes)

Interaktivní graf znázorňující podíl jednotlivých faktorů na globálním oteplování

Shrnutí projekcí dopadů globálního oteplení o 1,5 a 2 °C na celý svět a jednotlivé regiony

Přehledné vysvětlení vlivu změny klimatu na jednotlivé projevy extrémního počasí

Aktuální vědecké analýzy zkoumající souvislost s konkrétní anomálií a změnou klimatu

Sumář pro zákonodárce z poslední 5. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu

Databáze o globálním uhlíkovém cyklu a podrobný průvodce lidských zdrojů emisí skleníkových plynů

Názorné zobrazení rozsahu emisí skleníkových plynů

Interaktivní zobrazení pohlcování CO2 jehličnatým stromem

Mapování antropocénu a vlivu člověka na biosféru (http://www.globaia.org/ ; http://www.anthropocene.info/ ; http://www.anthropocenemagazine.org/)

Mapování pokroku při řešení změny klimatu

Výpočet ekologické a uhlíkové stopy