Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

O KOORDINACI PROJEKTU PLUS CHANGE FINANCOVANÉHO Z PROGRAMU HORIZONT EVROPA

HOW JULIA MILDORFOVA LEVENTON SEES THE PREPARATION OF THE HORIZON EUROPE PROJECT FROM THE COORDINATOR’S POINT OF VIEW

Projekt PLUS Change – Plánování strategií využívání půdy v souladu s biologickou rozmanitostí, s klimatickými a sociálními cíli v měnícím se světě je projektem me[1]zinárodní spolupráce v programu Horizont Evropa, na kterém se podílejí zástupci14 zemí a 23 institucí a který koordinuje CzechGlobe. Cílem projektu je vyvinout stra[1]tegie a rozhodovací procesy pro využívání půdy, které účinně řeší výzvy související se změnou klimatu a biologickou rozmanitostí. Projekt disponující širokou škálou part[1]nerů se pomocí případových studií z různých regionů Evropy zaměřuje na pochope[1]ní vztahů mezi městskými, regionálními a příměstskými oblastmi. Další podrobnosti o projektu je možné najít na: https://pluschange.eu/

Koordinátorkou projektu, který byl zahájen v červnu 2023 je profesorka Julia Mildorfova Leventon,. Je vedoucí Oddělení společenského rozměru globální změny v CzechGlobe (Ústav výzkumu globální změ[1]ny Akademie věd ČR). Je interdisciplinární vědkyní pracující napříč společenskými a fyzikálními vědami v oblasti životního prostředí a rozvoje.

Proč se rozhodla koordinovat projekt Rámcového programu  i když to není snadný úkol? Nejen to se dozvíte v rozhovoru pro časopis ECHO str. 31 – 33

Ke stažení zde