Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Podatelna

Adresa pro doručování analogových dokumentů a dokumentů na přenosných technických nosičích dat:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

b) Úřední hodiny podatelny:
Pondělí–pátek 10:00 – 14:00
Na podatelně ÚVGZ jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument ÚVGZ dále nezpracovává.

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):
centrum@czechglobe.cz

Identifikátor datové schránky:
9tcgadk

Podání dokumentů v digitální podobě

Dokument v digitální podobě lze doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek – maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny – maximální velikost jedné datové zprávy je 4 MB,
 • na přenosném technickém nosiči dat – přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na podatelně.

Nabídky k veřejným zakázkám, u nichž je tak stanoveno v zadávací dokumentaci, se přijímají prostřednictvím profilu zadavatele umístěného pod odkazem https://zakazky.czechglobe.cz/, a to za podmínek stanovených v příslušné zadávací dokumentaci.

ÚVGZ přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech:

 • pdf (Portable Document Format),
 • PDF/A, ISO 19005 (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet),
 • txt (prostý text, kódování CP-852, CP-1250, UTF-8),
 • rtf (Rich Text Format),
 • doc (MS Word Document),
 • xls (MS Excel Spreadsheet),
 • ppt (MS PowerPoint Presentation),
 • jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group),
 • png (Portable Network Graphics),
 • tiff (Tagged Image File Format),
 • gif (Graphics Interchange Format),
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
 • wav (Waveform Audio Format),
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3).

ÚVGZ nepřijímá:

 • komprimované, šifrované nebo spustitelné soubory ani soubory, do nichž bude přistup chráněn heslem,
 • Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných ÚVGZ, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li ÚVGZ schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se ÚVGZ ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, ÚVGZ dále dokument nezpracovává.

Zodpovědnost (včetně právní zodpovědnosti) za dodržení výše uvedených podmínek nese odesílatel.