Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Podatelna

a) Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno
tel.: +420 511 192 221
www.czechglobe.cz

kancelář č. 118 v budově B, zodpovědná osoba – Zuzana Černá

b) Úřední hodiny podatelny:

pondělí až pátek 08:00 – 11:30, 13:00 – 14:30

c) Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

centrum@czechglobe.cz

d) Identifikátor datové schránky, má-li ji veřejnoprávní původce zřízenu a zpřístupněnu, popřípadě identifikátory dalších datových schránek, má-li je veřejnoprávní původce zřízeny a zpřístupněny, spolu s informací o vnitřní organizační jednotce, agendě nebo činnosti původce, pro které jsou další datové schránky určeny:

ID schránky: 9tcgadk

e) Další možnosti elektronické komunikace:

Nabídky k veřejným zakázkám, u nichž je tak stanoveno v zadávací dokumentaci, se přijímají prostřednictvím profilu zadavatele umístěného pod odkazem https://zakazky.czechglobe.cz/, a to za podmínek stanovených v příslušné zadávací dokumentaci.

Jiné než výše uvedené možnosti elektronické komunikace ÚVGZ nepřipouští.

f) Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),
*.PDF/A (Portable Dokument Format for the Long-term Archiving),
*.XML (Extensible Markup Language Document),
*.FO/*.ZFO (602XML Filler dokument),
*.HTM, *.HTML (hypertextový dokument),
*.ODT (Open Document Text),
*.ODS (Open Document Spreadsheet),
*.ODP (Open Document Presentation),
*.TXT (prostý text),
*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),
*.DOC/*.DOCX (dokument MS Word),
*.XLS/*.XLSX (dokument MS Excel),
*.PPT/*.PPTX (MS PowerPoint Presentation),
*.JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
*.PNG (Portable Network Graphics),
*.TIF/*.TIFF (Tagged Image File Format),
*.GIF (Graphics Interchange Format),
*.MPEGl/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
*.WAV (Waveform Audio Format),
*.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),
*.ZIP(Archive File Format) – testován obsah komprimovaného souboru.

Maximální velikost datové zprávy je 10 MB.

g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

CD, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD.

h) Způsob nakládání s datovými zprávami zaslanými na adresu elektronické pošty, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích, systém zprávu obsahující škodlivý kód odmítne přímo na vstupu, tzn. zpráva není přijata a nemůže tedy být doručena, adresát o tom nebude informován.

i) Důsledky některých vad dokumentů:

Vady dokumentů v analogové podobě:

Pokud ÚVGZ zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

Nepodaří-li se ÚVGZ vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává.

Není-li ÚVGZ schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Vady dokumentů v elektronické podobě:

ÚVGZ postupuje podle obdobně jako u vad dokumentů v analogové podobě, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém ÚVGZ přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém ÚVGZ přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.