Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

kebr

Česká společnost experimentální biologie rostlin,
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV,
Mendelova univerzita v Brně,
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
a
Centrum výzkumu globální změny AV ČR

Vás srdečně zvou na

14. Konferenci experimentální biologie rostlin 
8.–11. září 2015

a

13. Dny studentů experimentální biologie rostlin 
7.–8. září 2015

Těšíme se Vaši účast.

Zjistit více »

Czech Society of Experimental Plant Biology
Slovak Botanical Society at SAS
Mendel University in Brno
The Faculty of Science at Masaryk University in Brno
and
Global Change Research Centre AS CR

would like to cordially invite you to attend

14th Conference of Experimental Plant Biology 
8th to 11th September 2015

and

13th Student Days of Experimental Plant Biology 

7th to 8th September 2015

 We look forward to you attending the conference.

Read more »