Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Experimentální pracoviště ekofyziologie rostlin Domanínek

Lokalita: Českomoravská vrchovina
Nadmořská výška: 590 m. n.m.
Průměrná roční teplota (1981-2010): 7,2 °C
Průměrný roční úhrn srážek (1981-2010): 609mm

Výzkum

  • studium vlivu zvýšené koncentrace CO2 na řízené ekosystémy v kombinaci s vlivem stresu sucha, UV radiace a výživy
  • výzkum vlivu CO2 na fyziologické (fotosyntéza, vodní režim) a biochemické procesy u rostlin
  • výzkum vztahu vodní bilance a výživy na toky látek v porostech zemědělských plodin a rychle rostoucích dřevin
  • vývoj a aplikace ekosystémových modelů, metod dálkového průzkumu a dalších agroklimatologických nástrojů a aplikací

Experimentální pracoviště ekofyziologie rostlin

  • bylo vybudováno s podporou projektu Evropských center excelence OP VaVpI CzechGlobe
  • je součástí evropské infrastruktury projektu AnaEE (analysis and experimantation on ecosystems) začleněné do mezinárodní výzkumné infrastruktury ESFRI(European Strategy Forum on Research Infrastructures)
  • je součástí národní vědecko-výzkumné infrastruktury pro sledování uhlíku v ČR – CzeCOS
  • je součástí Joint Programming Initiative – FACCE MACSUR – zaměřené na výzkum dopadů změny klimatu na agrosystémy v rámci ČR a EU