Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Prezentační akce CzechGlobe v Bruselu

13. dubna 2016 se v Bruselu bude konat prezentační den CzechGlobe, a to pod názvem Komplexní výzkum příčin a důsledků globální změny. Ambicí prezentace vybraných výzkumných aktivit je navázání nových partnerství a spolupráce.

Prezentovány budou aktivity zaměřené na analýzu a modelování klimatu; predikci výskytu sucha a jiných extrémních jevů a hledání vhodných adaptačních strategií pro zmírnění negativních následků; hodnocení aktuálního stavu a změny vegetace v měnících se klimatických podmínkách za pomoci leteckého snímkování; řízené experimenty, simulaci prostředí očekávaného v souvislosti s globální změnou, zjišťování reakcí rostlin a návrhy opatření pro jejich pěstování a na oceňování společenských dopadů globální změny včetně predikce zvládání rizik.

Pozvánka na akci pořádanou ve spolupráci s Czech Liaison Office for Development and Innovation (CZELO) a RKO-ERA je ke stažení zde, program zde.

V předvečer prezentační akce 12. dubna 2016 se zájemci o téma globální změny a COP 21 mohou  s kolegy z CzechGlobe setkat na „Science Café“ pořádané ve spolupráci s CZELO a Českým centrem v Bruselu. Pozvánka na Science Café je ke stažení zde.