Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Proč je nutné změnit globální potravinový systém

Produkce a spotřeba potravin v dnešní době propojuje i velmi vzdálená místa planety – žijeme v tzv. globálním potravinovém systému. Tento systém však nefunguje bezchybně – je mimo jiné náročný na suroviny, ohrožený místními konflikty i klimatickou krizí a často výrazně nespravedlivý vůči místním zemědělcům na celé planetě i celým státům.

V posledních letech se navíc začíná snižovat globální potravinová bezpečnost, což je po několika desetiletích zlepšování nový a ohrožující trend.  Zásadní změny (transformace) globálního potravinového systému jsou tak nevyhnutelné a nutné pro zachování potravinové bezpečnosti do budoucna.

Aktuální publikace v časopise Nature Food z prestižní skupiny časopisů Nature, jejíž spoluautorkou je Zuzana Harmáčková z CzechGlobe, ukazuje, že při transformaci globálního potravinového systému je potřeba se zaměřit především na zranitelné oblasti ohrožené zároveň změnou klimatu a násilnými konflikty. Z těchto oblastí totiž pochází řada klíčových potravin, které běžně využíváme. Článek přináší řadu příkladů konkrétních kroků, které by globální společenství mělo v těchto zranitelných regionech podpořit, ze tří klíčových oblastí:

  1. Zastavit rozšiřování zemědělské půdy a investovat do obnovy půdy a udržitelné produktivity,
  2. Zaměřit se na udržitelnost hospodaření v zemědělských krajinách a jejich dlouhodobou odolnost. Klíčová je různorodost pěstovaných plodin, udržitelné zemědělské postupy i obchodní modely.
  3. Budovat potravinové systémy, které zvyšují, nikoli rozvracejí regionální stabilitu, a které jsou spravedlivé jak na individuální, tak na mezinárodní úrovni.

Tyto kroky jsou klíčové k tomu, abychom dosáhli řešení současných zhoršujících se trendů potravinové bezpečnosti a zároveň vytvořili odolnější a spravedlivější globální potravinový systém.

Článek vznikl na základě spolupráce politických představitelů, expertů a vědců koordinované Globálním partnerstvím pro rezilienci (Global Resilience Partnership) a je publikován jako jeden ze vstupů do nadcházejícího Summitu Organizace Spojených Národů o potravinových systémech (UN Food Systems Summit 2021), který proběhne 23. září v New Yorku.