Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Program SUWAC pomůže s dostupností vody v šesti krajích

Trvale udržitelné hospodaření s vodou v povodí řeky Dyje, v regionu s napjatou klimatologickou a hydrologickou vodní bilancí, v místě s výrazně se měnícími klimatickými podmínkami – takový je hlavní cíl programu SUWAC. Ten byl slavnostně představen a vyhlášen 24. června na konferenci, která se uskutečnila v pondělí 24. června na brněnské Nové radnici.

Konkrétním přínosem bude zajištění dostupnosti kvalitní vody pro region, obyvatele, zemědělství i průmysl, fungování důležitých ekosystémových služeb krajiny, jako je ochlazování a zvlhčování klimatu nebo retence vody nebo dodržování mezinárodních závazků o udržení průtoků v řekách. A to v druhém největším dílčím povodí v České republice, které pokrývá 15 % území ČR, žije v něm 1,5 miliónu lidí a zasahuje do 6 krajů, zejména Jihomoravského a Vysočiny. Zároveň by měl program například pomoci definovat návrhy možných legislativních opatření a dosáhnout na financování plánovaných kroků.

Nositelem programu SUWAC bude stejnojmenný zapsaný spolek, jehož jedním ze tří  zakladatelů je Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe. Dalšími dvěma zakladateli jsou Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí, s. r. o., a Asociace krajů ČR.  Novými členy by se měly stát obce nebo organizace, které mají zájem o řešenou problematiku, například Povodí Moravy, Brněnské vodárny a kanalizace nebo Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí.

Tisková zpráva je k dispozici zde