Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Projekt PLUS Change zahájil svou činnost

Ve dnech 12. -14. 6. 2023 se v prostorách Technologického centra v Praze konalo třídenní setkání konsorcia mezinárodního projektu PLUS Change: Planning Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a Changing world (Plánování strategií využívání půdy: v souladu s biologickou rozmanitostí, s klimatickými a sociálními cíli v měnícím se světě).

Do tohoto čtyřletého projektu financovaného z programu Horizon Europe je zapojeno 23 institucí ze 14 evropských zemí.  (5 univerzit, 5 výzkumných ústavů, 3 sítě sdružující zainteresované subjekty, 1 umělecká agentura a 9 partnerů z praxe, kteří zastupují regionální orgány pro plánování a správu půdy). Složení konsorcia je velmi pestré a umožňuje tak pokrýt velmi širokou škálu aspektů výzkumu a současně je velkou výzvou pro nastavení správného fungování spolupráce.

Během meetingu účastníci představili řadu prezentací, a to jednotlivých partnerů, ucelenějších skupin nebo pracovních balíčků. Instituce, které zaštiťují jednotlivé pracovní balíčky, se propojily již v předstihu a na kick -off meetingu prezentovaly kroky, jak dosáhnout plánovaných výstupů.  Velký prostor byl věnovaný také partnerům z regionů, kteří do projektu přichází z různých prostředí a jejichž očekávání a potřeby se tedy v mnoha aspektech liší. V jejich lokalitách budou během projektu probíhat četná setkání se zainteresovanými skupinami a současně budou tyto regiony využity pro pilotní testování výstupů projektů.

Během jednání měli všichni partneři prostor vyjádřit svá očekávání od projektu, zejména pokud jde o výstupy akademické (publikace, konference) nebo praktické (nástroje pro nastavení lepšího plánování a řízení fungování daných regionů a oblastí). V průběhu meetingu se řešila rovněž témata související s projektovým řízením, a to obavy, rizika, ale také preference formy spolupráce. Mimo jiné se diskutovalo o tom, zda řešitelé projektu očekávají jasná zadání pro práci a větší kontrolu od vedoucích pracovních balíčků nebo je pro ně důležitá svoboda při hledání cest k řešení úkolu a kreativita.

Během prvního večera uspořádal koordinátor projektu (CzechGlobe) pro účastníky konference neformální recepci v centru Prahy.  Na tuto akci byli pozváni také zástupci českých vědeckých institucí a státní správy zabývající se tématem udržitelnosti, klimatické změny, životního prostředí a také zástupci velvyslanectví zemí zastoupených v projektu.

Pro vědce z CzechGlobe je čest, ale také velká zodpovědnost, koordinovat tento velký mezinárodní projekt.   Věříme, že z jeho výstupů bude společnost profitovat, a proto je šíření povědomí o projektu, jeho řešení a výsledcích jednou z našich priorit.