Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Partnerství Klima

Partnerství v oblasti výzkumu klimatu a adaptačních strategií

Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0056
Příjemce dotace: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Partner: Mendelova univerzita v Brně

Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.4 – Partnerství a sítě
Typ projektu: Individuální
Zahájení projektu: 1. 2. 2012
Ukončení projektu: 31. 1. 2014
Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem projektu je vznik strategického partnerství mezi Centrem výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v.v.i. a Mendelovou univerzitou v Brně v oblasti výzkumu klimatu a adaptací na dopady klimatických extrémů. Vznik multidisciplinárního týmu složeného z vědců zastupujících instituce terciárního vzdělávání a výzkumné organizace vytvoří podmínky pro kvalitní výzkumnou a nadstandardní publikační činnost. Vytvoření tohoto partnerského týmu umožní vzájemnou spolupráci v rámci vytváření kvalitních vědeckých výstupů tohoto projektu.

Obsah projektu je možné shrnout do několika bodů:
1. Vznik společného multidisciplinárního výzkumného týmu.
2. Podpora mezinárodních mobilit, které umožní získat nové zkušenosti a znalosti v rámci stáží na významných výzkumných institucích v zahraničí.
3. Odborné semináře zahraničních vědců v ČR v rámci zvyšování kvalifikace výzkumných pracovníků a PhD studentů. Semináře vytvoří předpoklady pro vznik nových podnětů, aplikaci nových výzkumných postupů při práci celého týmu.

Odborný realizační tým:
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. :
Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. – odborný vedoucí projektu
Doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. – lektor – vedoucí pracovník VaV
Mgr. Marian Pavelka, Ph.D. – lektor – vedoucí pracovník VaV
RNDr. Aleš Farda, Ph.D. – lektor – vedoucí pracovník VaV

Mendelova univerzita v Brně (partner) :
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.  – odborný vedoucí projektu
doc. RNDr. Irena Marková, CSc. – vedoucí pracovník VaV

Předpokládané výstupy:
– 4 odborné monografie
– 30 odborných článků publikovaných primárně v časopisech, indexovaných na Web of Knowledge, Scopus nebo jsou na seznamu schválených RVVI
– 10 seminářů a školení zaměřených na zkvalitnění vzdělání doktorandů,
– 40 stáží u zahraničních spolupracujících institucí

 
Kontakt:

Mgr. Martin Pavlík
Manažer projektu

E-mail: pavlik.m@czechglobe.cz
Tel.: +420 511 192 279

Adresa pracoviště:

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

Hana Kolářová
Koordinátorka partnera MENDELU

E-mail: kolarova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 120

Adresa pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Zemědělská 1
61300 Brno

Odkaz na webové stránky projektu partnera

Tento projekt je spolufinancován Evropskýmsociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.