Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Postdok Change

Vytvoření týmu pro komplexní posouzení biofyzikálních a socioekonomických dopadů adaptačních opatření k podmínkám změny klimatu

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0056

Příjemce dotace: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Partner: Mendelova univerzita v Brně Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Typ projektu: IP – ostatní
Zahájení projektu: 1. 7. 2012
Ukončení projektu: 30. 9. 2014

 

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je vytvoření kvalitního vědeckého multidisciplinárního týmu zaměřeného na výzkum a posouzení adaptačních opatření v oblasti bioenergetiky ke globální změně klimatu (GZK). Jádro tohoto týmu budou tvořit vědečtí pracovníci Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., jenž do svého výzkumného týmu zařadí dva postdoktorandy (postdoky), kteří se formou stáží budou vzdělávat na špičkových zahraničních institucích. Klíčovým prvkem bude odlišná specializace obou postdoktorandů vhodně kombinující přírodní a společenské vědy. Vzájemnou spolupráci postdoků tak bude dosaženo širšího náhledu a pochopení dopadů a komplexnosti vazeb v dané oblasti. Projekt si klade za cíl připravit na kariérní rozvoj perspektivní mladé vědce ve vyhraněné specializaci, která v ČR absentuje. V neposlední řadě budou postdoktorandi šířit své nabyté vědomosti, dovednosti a zkušenosti formou publikací, seminářů, workshopů a kurzů mezi další, zejména mladé vědce a studenty v ČR i zahraničí. Klíčové aktivity:
KA 01: Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, zejména inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic. KA 02: Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem

 

Odborný realizační tým projektu:
prof. Ing. Zdeněk Žalud, PhD. – mentor
doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. – mentor
Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. – lektor
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D. – lektor
Ing. Milan Fisher, Ph.D. – postdok
Mgr. Alexander Ač, Ph.D. – postdok

Kontakt:
Bc. Michaela Čepová
Manažerka projektu
E-mail: cepova.m@czechglobe.cz
Tel.: +420 511 192 238

Adresa pracoviště:
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

Kontaktní osoba partnera:
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
Email: sarka.dvorakova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 009

Adresa pracoviště partnera:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Zemědělská 1
61300 Brno

Odkaz na webové stránky projektu partnera

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.