Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Publikace v NATURE upozorňuje na význam a zranitelnost světových velehor z hlediska zásobování vodou

Zaledněné velehory světa představují ekosystém mimořádně náchylný ke globálním změnám. Skupina vědců pod vedením Prof. Waltra Immerzeela a Dr. Arthura Lutze (Utrecht University) ve studii publikované v časopise Nature představila tzv. “water tower index”, který umožňuje ohodnotit význam světových velehor z hlediska zásobování podhorských oblastí vodou.

Water tower index zohledňuje schopnost velehor dotovat vodou podhorské oblasti a zároveň poptávku po vodě v těchto oblastech. Studie vymezuje 78 velehorských oblastí, na kterých je závislých 1.9 miliardy obyvatel Země. Hodnotí jejich význam a zranitelnost a poukazuje na to, že  nejvýznamnější velehorské oblasti jsou často také mezi nejvíce zranitelnými (například oblasti v povodí řeky Indus). Studie hodnotí současný stav a zároveň zohledňuje trendy jejich budoucího vývoje s ohledem na klimatické změny,  populační růst a další socioekonomické faktory, které ohrožují jejich existenci.

Výzkum iniciovaly a finančně podpořily National Geographic a společnost Rolex. Studie, na které se podílel také Dr. Adam Emmer z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR  získala značný mediální ohlas.

https://www.bbc.com/news/science-environment-50707138

https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/09/billion-people-risk-water-supply-rising-demand-global-heating-mountain-ecosystem

https://www.nationalgeographic.com/science/2019/12/water-towers-high-mountains-are-in-trouble-perpetual/