Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Společenský rozměr změny klimatu

Změnu klimatu vnímáme primárně jako fyzikální problém. Slyšíme o ní nejvíce v souvislosti s množstvím skleníkových plynů v atmosféře nebo počtem stupňů Celsia, o které se může globální atmosféra oteplit. I proto v mediálním prostoru problematiku klimatické změny nejčastěji komentují klimatologové nebo ekologové – odborníci na klimatické jevy nebo jejich fyzikální a biologické souvislosti.

Klimatická změna ale není primárně problémem fyzikálním, ale společenským, a to ze dvou důvodů. V první řadě mají negativní dopady klimatické změny zásadní dopad na naši kvalitu života, a to jak na úrovni jednotlivců, tak celé společnosti. Za druhé je nutné brát v potaz, že změna klimatu je téměř výhradně důsledek působení člověka, a její řešení je proto možné jen skrze společenské, ekonomické a politické změny.

Článek kolegů (Zuzana Harmáčková, Lenka Suchá, David Stella) z Oddělení společenského rozměru globální změny byl publikován v příloze časopisu Respekt 22.

Článek je k dispozici zde

Zdroj: Respekt