Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

MAGISTERSKÁ A DOKTORSKÁ STUDIA

 

Magisterská studia

Úvod do systémové biologie – Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno

Ochrana životního prostředí – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Monitorovací analytika – Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Krajinná ekologie – Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zoologie obratlovců – Přírodovědecká fakulta,  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Biofyzika – Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

Všeobecné lesnictví – Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Revitalizace krajiny  – Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Krajinné inženýrství –  Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

 

DOKTORSKÁ STUDIA

Biofyzika  – Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Biologie ekosystémů – Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Zemědělská chemie – Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Aplikovaná a krajinná ekologie – Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Ekologie lesa – Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Aplikovaná a krajinná ekologie – Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Fytologie – Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Ochrana lesa – Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně