Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Oddělení atmosférických toků a dálkového transportu látek

Expertní a výzkumná činnost našeho oddělení se snaží odpovědět na následují otázky:

Jak globální změna souvisí s množstvím škodlivých látek v životním prostředí, jejich dálkovým transportem a vertikální distribucí?

Jaké jsou zdroje znečistění ovzduší v národním i evropském měřítku?

Jaké faktory ovlivňují globální změnu klimatu?

Výzkum a činnost našeho oddělení je primárně zaměřena na dlouhodobé kontinuální měření koncentrací skleníkových plynů (oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxidy dusíku (NOx), fluorid sírový (SF6), ozón (O3), oxid uhelnatý (CO), vodní pára), dále rtuti (Hg) a jiných látek. Sledování chemických a fyzikálních vlastností atmosférických aerosolů, stanovení jejich koncentrací, mapování oblačnosti a základních meteorologických parametrů je také součástí našeho výzkumu. Stejně jako technické inovace a výzkum na poli aplikací přístrojového vybavení pro měření v extrémních výškách.

Naše působení je převážně spjato s Atmosférickou stanicí Křešín u Pacova, jež tvoří unikátní infrastruktura 250 metrů vysokého meteorologického stožáru. Tento stožár umožňuje sledování skleníkových plynů, atmosférických aerosolů a dalších specifických látek v různých výškových úrovních. Výšková stratifikace měření je důležitá k monitorování atmosférických toků a dálkového transportu těchto látek bez příspěvku lokálních vlivů v národním i evropském měřítku.

odkaz PANO 3D virtuální prohlídka atmosférické stanice

Stanice je součástí Národní atmosférické observatoře Košetice (NAOK) a velké výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ. Infrastruktura ACTRIS-CZ  je od roku 2015 součástí národní cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur a od roku 2016 tvoří české zastoupení Strategického fóra evropských výzkumných infrastruktur ESFRI  (Europen Strategy Forum on Research Infrastructures).

V rámci infrastruktury NAOK jsou sdruženy jednotlivé měřící programy a přístrojové vybavení dalších významných vědeckých institucí:


Český hydrometeorologický ústav


Ústav chemických procesů AV ČR

RECETOX, Masarykova univerzita

Infrastruktura je v režimu otevřeného přístupu – open access, kde lze využít fyzický i datový přístup prostřednictvím žádosti.

Naše výzkumná a expertní činnost, ojedinělá v středoevropském kontextu, je součástí národních i mezinárodních monitorovacích projektů a programů. V rámci těchto aktivit jsme špičkovým pracovištěm splňujícím nejvyšší možné současné standardy v oblasti přístrojové techniky i expertní vědecké činnosti:

 • ISKO (Informační Systém Kvality Ovzduší)
 • ICOS (Integrated Carbon Observation System)
 • ACTRIS (Aerosol, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure Network)
 • GMOS (Global Mercury Observation System)
 • GOS4M (Global Observation System for Mercury)
 • EMEP (European Monitoring and Evaluation Program)
 • GAW (Global Atmosphere Watch).

Tato naše unikátní data slouží k širšímu vědeckému poznání a umožňují posouvat současný výzkum v následujících oblastech:

 • globální změny a dynamiky klimatu
 • sledování a hodnocení účinnosti zavedených opatření
 • dálkového transportu a vertikálního gradientu koncentrací znečisťujících látek
 • predikce budoucího vývoje.

Aktuální přehled měření a přístrojového vybavení

Přehled měření CzechGlobe na NAOK 01-2021

Klíčová slova

Skleníkové plyny, atmosférické aerosoly, oblačnost, meteorologické parametry, znečišťující látky, atmosférické polutanty, změna klimatu, dálkový transport, atmosférické toky, vertikální gradient, meteorologický stožár, atmosférická stanice, observatoř Košetice, národní infrastruktura, ACTRIS, ICOS, ISKO, GMOS, EMEP, GAW, otevřený přístup.

Zapojení do našeho výzkumu, vývoje a expertní činnosti

 • možnost využití naší infrastruktury prostřednictvím otevřeného přístupu – open access
 • zapojení v rámci studentské práce (bakalářské, magisterské, doktorské) nebo i v rámci středoškolské odborné činnosti (SOČ)
 • testování měřicích systémů a technologií v náročných podmínkách vysokých stožárů.

Více informací Vám rádi sdělíme na prokes.r@czechglobe.cz.

Vybrané publikační výstupy za rok 2020

Arndt et al., 2020: Characterization and source apportionment of single particles from metalworking activities in Dunkirk, France. Environmental Pollution 116078. DOI: doi.org/10.1016/j.envpol.2020.116078.

Mbengue et al., 2020: Characterization of Equivalent Black Carbon at a regional background site in Central Europe: Variability and source apportionment. Environmental Pollution 260, 113771. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.113771.

Levin et al., 2020: A dedicated flask sampling strategy developed for Integrated Carbon Observation System (ICOS) stations based on CO<sub>2</sub> and CO measurements and Stochastic Time-Inverted Lagrangian Transport (STILT) footprint modelling, – Atmospheric Chemistry and Physics 20(18), 2020, DO: 10.5194/acp-20-11161-2020.

Lhotka et al., 2020: Vertikální distribuce přízemního ozonu ze stožárového měření v Košeticích. Meteorologické zprávy 73(1).

Ramonet et al. 2020: The fingerprint of the summer 2018 drought in Europe on ground-based atmospheric CO2 measurements, September 2020, Philosophical Transactions of The Royal Society B Biological Sciences 375(1810), DOI: 10.1098/rstb.2019.0513Yver-Kwok et al. 2020: Evaluation and optimization of ICOS atmospheric station data as part of the labeling process, Atmospheric Measurement Technic, July 2020, DOI: 10.5194/amt-2020-213.