Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů

Základním nástrojem, který využíváme v našich převážně dlouhodobých výzkumech je malé povodí. Monitorujeme síť 14 malých lesních povodí GEOMON, která byla založena počátkem 90. let 20 století. Jedná se o světově unikátní síť, spravovanou z jedné instituce (samozřejmě i s příspěvkem partnerských ústavů v ČR), která má plošným rozsahem a délkou pozorování všech povodí obdobu pouze ve Velké Británii. V této síti a na výzkumné lesní ploše Načetín v Krušných horách, měříme látkové a hydrologické toky, vyhodnocujeme jejich dlouhodobé změny a kvantifikujeme vliv jednotlivých složek externích vlivů na půdy, vody a vegetaci. Dlouhodobá data používáme k modelování budoucího vývoje hydrologické bilance, stavu okyselení a nutriční degradace lesních ekosystémů, bilance uhlíku, dusíku a dalších složek ekosystému.

Systém malých povodí GEOMON je klíčovou infrastrukturou nejen ÚVGZ, ale i základem české sítě mezinárodní infrastruktury Dlouhodobého ekologického monitoringu (Long-Term Ecological Monitoring) LTER. ÚVGZ je koordinátorem této mezinárodní sítě v ČR a reprezentuje ČR v nově ustanovené ESFRI infrastruktuře eLTER https://www.lter-europe.net/lter-europe Jedná se o excelentní strukturu celoevropského významu.

Střední Evropa je místem, kde se střetávají nejrůznější přímé i nepřímé vlivy působící na ovzduší, půdy, vody a lesy, a které se projevují ve změnách biogeochemických cyklů ekologicky významných prvků. Tyto změny pak zpětnou vazbou působí na jednotlivé složky ekosystémů a ovlivňují je často velmi složitými mechanismy a cestami. Poznání jednotlivých cyklů, jejich propojení a vzájemného vlivu je předpokladem ke správnému pochopení fungování ekosystémů a jejich odpovědi na klimatickou změnu kombinovanou s dalšími vlivy jako je lesnické hospodaření či acidifikace. Teprve pak můžeme usuzovat na jejich budoucí vývoj a správně se rozhodovat při tak významných činnostech jako je nakládání s lesy, půdami či vodami.


 Seznam publikací s IF

Oulehle, F., Evans, C. D., Hofmeister, J., Krejci, R., Tahovská, K., Persson, T., Cudlín, P., Hruška, J. Major changes in forest carbon and nitrogen cycling caused by declining sulphur deposition. Global Change Biology. 2011, 17(10), 3115–3129. ISSN 1354-1013. Impakt faktor: 6.862

Bohdálková, L., Bohdálek, P., Břízová, E., Pacherová, P., Kuběna, A.A. Atmospheric metal pollution records in the Kovářská Bog (Czech Republic) as an indicator of anthropogenic activities over the last three millennia. Science of the Total Environment. 2018, 633(aug), 857-874. ISSN 0048-9697. Impakt faktor: 5.589

Moldan, F., Jutterstrom, S. E. A.-K., Hruška, J., Wright, R. Experimental addition of nitrogen to a whole forest ecosystem at Gardsjon, Sweden (NITREX): Nitrate leaching during 26 years of treatment. Environmental Pollution. 2018, 242(NOV), 367-374. ISSN 0269-7491. Impakt faktor: 5.714

Oulehle, F., Tahovská, K., Chuman, T., Evans, C.D., Hruška, J., Růžek, M., Bárta, J. Comparison of the impacts of acid and nitrogen additions on carbon fluxes in European conifer and broadleaf forests. Environmental Pollution. 2018, 238(jul), 884-893. ISSN 0269-7491. Impakt faktor: 5.714

Oulehle, F., Wright, R. F., Svoboda, M., Bače, R., Matějka, K., Kaňa, J., Hruška, J., Raoul-Marie, C., Kopáček, J. Effects of Bark Beetle Disturbance on Soil Nutrient Retention and Lake Chemistry in Glacial Catchment. Ecosystems. 2019, 4(22), 725-741. ISSN 1432-9840. Impakt faktor: 4.555

Hofmeister, J., Hošek, J., Brabec, M., Hermy, M., Dvořák, D., Fellner, R., Malíček, J., Palice, Z., Tenčík, A., Holá, E., Novozámská, E., Kuras, T., Trnka, F., Zedek, M., Kašák, J., Gabris, R., Sedláček, O., Tajovský, K., Kadlec, T. Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests. Ecological Indicators. 2019, 101(Jun 2019), 904-912. ISSN 1470-160X. Impakt faktor: 4.490

Kolář, T., Čermák, P., Oulehle, F., Trnka, M., Štěpánek, P., Cudlín, P., Hruška, J., Büntgen, U., Rybníček, M. Pollution control enhanced spruce growth in the “Black Triangle” near the Czech–Polish border. Science of the Total Environment. 2015, 538(15 Dec), 703-711. ISSN 0048-9697. Impakt faktor: 3.976

Evans, C. D., Page, S. E., Jones, T., Moore, S., Gauci, V., Laiho, R., Hruška, J., Allott, T. E. H., Billet, M. F., Tipping, E., Freeman, C., Garnett, M. H. Contrasting vulnerability of drained tropical and high-latitude peatlands to fluvial loss of stored carbon. Global Biogeochemical Cycles. 2014, 28(11), 1215-1234. ISSN 0886-6236. Impakt faktor: 3.965

Oulehle, F., Kopáček, J., Chuman, T., Černohous, V., Hůnová, I., Hruška, J., Krám, P., Lachmaová, Z., Navrátil, T., Štěpánek, P., Tesař, M., Christopher, E. D. Predicting sulphur and nitrogen deposition using a simple statistical method. Atmospheric Environment. 2016, 140(sep), 456-468. ISSN 1352-2310. Impakt faktor: 3.629

Oulehle, F., Chuman, T., Majer, V., Hruška, J. Chemical recovery of acidified Bohemian lakes between 1984 and 2012. The role of acid deposition and bark beetle induced forest disturbance. Biogeochemistry. 2013, 116(1-3), 83-101. ISSN 0168-2563. Impakt faktor: 3.730

Oulehle, F., Chuman, T., Hruška, J., Krám, P., McDowell, W. H., Myška, O., Navrátil, T., Tesař, M. Recovery from acidification alters concentrations and fluxes of solutes from Czech catchments. Biogeochemistry. 2017, 132(3), 215-272. ISSN 0168-2563. Impakt faktor: 3.265

Bohdálková, L., Novák, M., Voldrichová, P., Prechová, E., Veselovský, F., Erbanová, L., Krachler, M., Komárek, A., Milkova, J. Atmospheric deposition of beryllium in Central Europe.Comparison of soluble and insoluble fractions in rime and snow across a pollution gradient. Science of the Total Environment. 2012, 439(NOV 2012), 26-34. ISSN 0048-9697. Impakt faktor: 3.258

Oulehle, F., Jones, T., Burden, A., Cooper, M., Lebron, I., Zielinski, P., Evans, C. D. Soil–solution partitioning of DOC in acid organic soils. Results from a UK field acidification and alkalization experiment. European Journal of Soil Science. 2013, 64(6), 787-796. ISSN 1351-0754. Impakt faktor: 2.387

Schneider, S. C., Oulehle, F., Krám, P., Hruška, J. Recovery of benthic algal assemblages from acidification: how long does it take, and is there a link to eutrophication? Hydrobiologia. 2018, 805(1), 33-47. ISSN 0018-8158. Impakt faktor: 2.325

Benčoková, A., Hruška, J., Krám, P. Modeling anticipated climate change impact on biogeochemical cycles of an acidified headwater catchment. Applied Geochemistry. 2011, 26(S)(S)6-S8. ISSN 0883-2927. Impakt faktor: 2.176

Hofmeister, J., Hošek, J., Brabec, M., Tenčík, A. Human-sensitive bryophytes retreat into the depth of forest fragments in central European landscape. European Journal of Forest Research. 2016, 135(3), 539-549. ISSN 1612-4669. Impakt faktor: 2.017

Garmo, Ø,.,, Skjelkvale, B. L., De Witte, H., Colombo, L., Curtis, C., Folster, J., Hoffmann, A., Hruška, J., Hogasen, T., Jeffries, D. S., Keller, W. B., Krám, P., Majer, V., Monteith, D. T., Paterson, A. M., Rogora, M., Rzychon, D., Steingruber, S., Stoddard, J. L., Vuorenmaa, J., Worsztynowicz, A. Trends in Surface Water Chemistry in Acidified Areas in Europe and North America from 1990 to 2008. Water, Air and Soil Pollution. 2014, 225(3), 1880. ISSN 0049-6979. Impakt faktor: 1.554

Hruška, J., Krám, P., Moldan, F., Oulehle, F., Evans, C. D., Wright, R. F., Cosby, B. J., Kopáček, J. Changes in Soil Dissolved Organic Carbon Affect Reconstructed History and Projected Future Trends in Surface Water Acidification. Water, Air and Soil Pollution. 2014, 225(7), 2015. ISSN 0049-6979. Impakt faktor: 1.554