Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Oddělení výzkumu biodiverzity

Úkolem Oddělení výzkumu biodiverzity je provádět základní výzkum v oborech zahrnujících evoluční ekologii (především evoluci životních strategií), populační dynamiku (obzvláště systémy dravec-kořist a rostlina-opylovač) a stabilitu ekologických společenstev pomocí teoretického, experimentálního a terénního přístupu, především v kontextu současných klimatických změn, a předávat tyto znalosti dále prostřednictvím výuky a publikací. Výsledky tohoto výzkumu nacházejí své aplikace v ochraně biodiverzity, ochraně přírody a v biologické kontrole škůdců. V současnosti jsou hlavními modelovými skupinami terestrické orchideje, mšice, afidofágní hmyz a velcí savci. Kromě České republiky provádí oddělení terénní výzkum i ve Francii, Nepálu, Bolivii a na Papui-Nové Guineji.

Hlavní cíle oddělení:

a) studium vlivu GZK na populační dynamiku hmyzích škůdců zemědělských plodin (hlavně mšice) a jejich predátorů (modelové skupiny jako např. slunéčko sedmitečné a střevlíci) při aplikaci různých scénářů užívání krajiny, GZK a intenzifikace zemědělských aktivit v krajině,

b) vyhodnocení vlivu GZK na ekosystémové funkce, především na úrovni vztahů mezi hmyzím škůdcem a jeho přirozeným nepřítelem při různých režimech obhospodařování agroekosystémů,

c) analýza vlivu změn v teplotě (možný důsledek GZK) na populační dynamiku některých vzácných druhů,

d) vyhodnocení významu biokoridorů pro usnadnění migrace druhů potřebné pro jejich přežití při GZK, jejich významu jako útočišť a míst přezimování pro sledované organismy.

e) vyhodnocení závislosti změny biodiverzity (hlavně ztráta druhů) a ekosystémových služeb způsobených účinky GZK na konektivitě krajiny,

f) analýza změn základních zákonů řídících dynamiku ekosystémů a interakcí mezi druhy s měnící se teplotou