Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Tajemství chybějících zdrojů emisí metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) v severských lesích

V  časopise Scientific Reports, jež patří do skupiny časopisů Nature, byl publikován článek mezinárodního týmu expertů vedeného dr. Kateřinou Macháčovou (CzechGlobe)  Pinus sylvestris as a missing source of nitrous oxide and methane in boreal forest, který poodhaluje tajemství chybějících zdrojů emisí metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) v severských (boreálních) lesích. 

CH4 a N2O jsou významné skleníkové plyny a přispívají ke globální změně klimatu. Kromě půdy mohou být oba plyny uvolňovány z různých částí rostlin. Údaje o těchto emisích jsou však nedostatečné. Například toky uvedených plynů ze stromů boreálních lesů nebyly doposud studovány a zohledněny v celkové ekosystémové bilanci skleníkových plynů, přestože lesy tohoto pásma tvoří 73% jehličnatých lesů světa. Článek poprvé ukazuje, že borovice lesní, typický zástupce stromů boreálních lesů, uvolňuje významné množství N2O a CH4 do atmosféry. Množství uvolněného N2O a CH4 navíc vzrůstá se zvyšující se půdní vlhkostí, což může hrát významnou úlohu v budoucích klimatických scénářích předpokládající v těchto oblastech častějších výskyt extrémních srážkových událostí. Výsledky prezentované v článku dokládají, že odhady toků N2O a CH4 z lesních ekosystémů, které jsou založené pouze na měření půdních emisí, jsou nesprávné a zohlednění emisí CH4 a N2O ze stromů přispívá ke zpřesnění celkové bilance výměny skleníkových plynů mezi lesními ekosystémy a atmosférou.

Článek Machacova K, Bäck J, Vanhatalo A, Halmeenmäki E, Kolari P, Mammarella I, Pumpanen J, Acosta M, Urban O, Pihlatie M (2016) Pinus sylvestris as a missing source of nitrous oxide and methane in boreal forest. Scientific Reports, 6, 23410. DOI: 10.1038/srep23410 je ke stažení zde