Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Technik

Ústav výzkumu globální změny spolu s dalšími partnery si stanovily ambiciózní cíl – posunout skutečné porozumění vodní bilance a látkových toků v povodí za podmínky klimatických změn.  Toho bude dosaženo kombinací unikátního monitorovacího programu  ve vybraném povodí Želivky v kombinaci s digitálním dvojčetem tvořeným kombinací simulačních nástrojů. Pro tuto aktivitu hledáme bakaláře nebo magistra se zkušenostmi s modelováním především hydrodynamiky nádrží a vodních toků v systému vodní bilance. Dále bude výhodnou znalost z oblasti monitoringu, měření parametrů a proměnných a tvorby okrajových a počátečních podmínek simulačních nástrojů včetně znalosti o odvození měrných křivek průtoků v oblasti povrchových vod. Tato pozice je součástí nového projektu TransAdapt jehož cílem je kromě sledování vodní bilance také analyzovat  a pochopit, jak konkrétně přispívá zemědělské a lesní hospodaření k celkové bilanci látkové výměny a zatížení toků a nádrží živinami a dalšími látkami, které zhoršují kvalitu vod. Součástí projektu je také hledání cest jak toto hospodaření usměrnit a změnit, aby se maximalizoval potenciál pro zmírnění klimatických změn. Pozice bude začleněna do interdisciplinárního výzkumného týmu, který provádí experimentální, pozorovací a modelovací studie zaměřené na procesy vodní a látkové bilance v uceleném povodí.

Hlavní pracovní úkoly lze shrnout následovně:

 • Využívat multidisciplinární zdroje dat, které lze využít pro integrované inverzní modelování v krajinném měřítku, včetně např. in situ pozorování zahrnujících půdní a meteorologická data, hydrologická a hydraulická měření v říční síti a nádržích, případně povodích.
 • Parametrizovat a ověřovat procesně založené hydrologické a hydraulické modely v různých měřítcích a detailech
 • Prozkoumat souvislost mezi využitím krajiny a hospodařením v krajině a vodní a látkovou bilancí jak v povrchových , tak v podzemních vodách,
 • Realizovat měrné křivky vybraných vodoměrných profilů včetně sestavení simulačních modelů, hydrometrovaní moderní přístrojovou technikou např. ADCP nebo  in situ  až po vyhodnocení měrných křivek pro určené profily a použití měrných křivek pro kalibraci simulačních modelů vodních toků a nádrží,
 • Interpretace výsledků procesního modelu bude prováděna společně s kolegy z projektového týmu provádějícími integrované inverzní simulace a měření in situ.

Ideální kandidát by měl splňovat následující požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání BSc. nebo případně MSc  v oblasti environmentálních nebo atmosférických věd (např. environmentální modelování , vodní hospodářství, meteorologie a jiné geovědní obory, nebo modelování zemědělských, lesních a jiných ekosystémů),
 • Zkušenosti se studiem ekosystémů, dynamiky a procesů vodní bilance v krajině jsou předpokladem pro důkladné pochopení těchto procesů.
 • Očekává se zkušenost v jednom nebo několika z následujících oborů: ekosystémové procesní modely, environmentální modelování, hydropedologie, hydrogeologie,
 • Nezbytné jsou solidní zkušenosti aplikacemi GIS a zpracování datových souborů a práce s databázemi,
 • Další nezbytnou podmínkou je solidní až  rutinní zkušenost se simulačními modelovými nástroji v oboru hydrodynamiky říčních koryt, hydrologickými modely ucelených povodí doloženou potvrzenou referencí
 • Dále upřednostníme uchazeče se zkušenostmi z polních měření s přístrojovou technikou v oboru doložených potvrzených referencí 
 • Hledáme vysoce motivovaného, flexibilního a proaktivního člověka, který je schopen pracovat samostatně i ve větším týmu.
 • Velmi dobrá znalost angličtiny je nezbytná, protože se počítá spolupráce v rámci mezinárodní spolupráce.
 • Předností je řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B s praxí, protože je nezbytné obsluhovat i lokality mimo uzemní komunikace

Podmínky zaměstnání:

Jedná se pozici  na plný úvazek, případně částečný úvazek , která bude obsazena od dubna  2024 (nebo dříve) a jejíž současné financování je zaručeno nejméně na 48 měsíců. 

Nabízíme kolaborativní pracovní prostředí s přátelským a podporujícím týmem, zaměřeným na profesní růst a kreativní přístup k práci.

Naše pracoviště se nachází v Brně, které nabízí bohaté kulturní i gastronomické vyžití a široké možnosti pro volnočasové aktivity, lokalita výzkumu se nachází v oblasti nádrže Švihov (povodí Želivky).

Mimo náš ústav nabízíme zapojení a spolupráci s mezinárodními vědci, kteří jsou uznávanými odborníky ve svém oboru, a nabízíme tak jedinečnou příležitost k mentorství a růstu.

Nabízíme flexibilní pracovní režim včetně volně nastavitelné pracovní doby a možnosti pracovat částečně na dálku.

V případě zájmu zašlete prosím vaše strukturované CV na adresu jobs@czechglobe.cz do 10.04.2024.