Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Týden vědy a techniky v CzechGlobe

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Jeho devatenáctý ročník, tentokrát s podtitulem „Věda, svoboda, odpovědnost“,  se uskuteční ve dnech 11. – 17. listopadu 2019.   Do akce se jako každoročně zapojí také CzechGlobe.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE – 13. 11. 2019

začátky exkurzí v 9:00, 10:00 a 13:00 hod.

Během exkurze na pracovišti ÚVGZ představíme výzkumné aktivity CzechGlobe, a to prostřednictvím krátkých filmů, návštěvníky provedeme Pavilonem experimentálních technik – Laboratoří kultivačních růstových komor a Izotopovou laboratoří. Letecká laboratoř DPZ připomene expozici z letošního Veletrhu vědy a zájemcům  umožníme virtuální prohlídku našich dalších pracovišť – Ekofyziologických stanic na Bílém Kříži a v Domanínku, Atmosférické stanice v Křešíně, Biotechnologické laboratoře  v Drásově.

PŘEDNÁŠKY – 13. 11. 2019

Globální změna klimatu a její lokální dopady (nejen) na lidskou společnost  – 10:00 hod.
Dr. Jiří Jakubínský

Přednáška se zaměří na problematiku dopadů klimatické a environmentální změny. Představí téma globální změny klimatu jako fenoménu, který se v určité míře dotýká většiny světové populace,  detailněji se přednáška bude věnovat situaci ve střední Evropě – to znamená  konkrétním dopadům na lokální úrovni. Přednáška nastíní pravděpodobné příčiny klimatické změny a předpokládaný vývoj do blízké budoucnosti, ale také možná opatření ke zmírnění těchto dopadů realizovatelná v našich podmínkách.

Globální změna klimatu (GZK) jako environmentální výzva 21. století – 11:00 hod.
Dr. Alexander Ač

Průměrná teplota Země se od konce 19. století zvýšila o přibližně 1,1 °C. Nejoptimističtější prognózy počítají s oteplením o dalších 1,5 – 2 °C v průběhu nadcházejících desetiletí. Málokdy v historii planety, pokud vůbec, rostla globální teplota srovnatelnou rychlostí. Proč víme, že jde o důsledek lidské činnosti? Jaké důsledky bude mít oteplování pro obyvatele planety? Které ekosystémy budou schopny přizpůsobit se, a které ne? Jak můžeme přispět k řešení globálních změn?

Globální změna útočí – mýtus nebo realita ve světle Encykliky papeže Františka „LUADATO SI´“ – 14:00 hod.
Prof. Michal V. Marek

Globální změna (GZ) měnící fungování Země v planetárním měřítku působením biofyzikálních a socioekonomických sil je v současné epoše antropocénu realitou. Problematika GZ se odráží i ve filosofických  směrech. Příkladem může být Encyklika papeže Františka „Laudato Si“, ve které se Svatému otci  podařilo skloubit názory na problematiku GZ se základními atributy víry. Encyklika není jen náboženským dílem, ale přináší i zásadní názory na obecnou otázku našeho vztahu k planetě a rozvoje společnosti.

Ústup zalednění a rizikové procesy v peruánských Andách – 15:00 hod.
Dr. Adam Emmer

Tropické ledovce peruánských And ztrácí na své rozloze a objemu. Odledněné prostředí má vysokou dynamiku krajinotvorných procesů – na exponovaných svazích dochází k sesuvům a terénní deprese vyplňují jezera. Ta mohou představovat hrozbu v případě náhlého uvolnění zadržované vody přelitím nebo protržením hráze. Tyto povodně si v minulosti vyžádaly tisíce obětí. Ve světle změny klimatu a rostoucího populačního tlaku představuje pochopení příčin a mechanismů klíč k efektivnímu zmírnění této hrozby.

Temná budoucnost pro biodiverzitu a ekosystém Země? Kůrovec nezpůsobil sucho, sucho způsobilo kůrovce – 16:00 hod.
Prof. Pavel Kindlmann

Zpráva o stavu biodiverzity Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby OSN je varovným signálem o nejisté budoucnosti lidstva. Předpovídá drastické snižování biodiverzity, což znamená masové vymírání druhů. Co z této zprávy plyne pro obyvatele ČR? Jaké jsou nejvýznamnější faktory způsobující vymírání druhů v ČR? Proč je důležitá bezzásahovost z hlediska ochrany biodiverzity? Má bezzásahovost negativní následky, tedy způsobila bezzásahovost kůrovcovou kalamitu a vysoušení Šumavy?

Kontaktní osoba pro registraci:

Zuzana Černá, e-mail: cerna.z@czechglobe.cz,  M: 773 752 858