Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Týden vědy a techniky 2017 – program v CzechGlobe

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice. Jeho součástí jsou přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Sedmnáctý ročník se uskuteční v termínu 6.–12. listopadu 2017 a jako každoročně se do něj zapojí také CzechGlobe. Pro všechny, kteří mají zájem seznámit se s našimi výzkumnými aktivitami, jsme připravili následující program:

8. listopadu 2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Prohlídka pavilonu experimentálních technik – 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 hod.

Program exkurze:

Promítání krátkých filmů:

  • Představení CzechGlobe
  • Změna je výzva
  • Komplexní výzkum sucha a jeho dopadů

Prohlídka laboratoře ekofyziologických studií a Izotopové a metabolomické laboratoře pro studium procesů asimilace uhlíku.

Obrázek

PŘEDNÁŠKY

10:00 – 11:00 hod. „Předpověď počasí a její aplikace“ (Mgr. Petr Skalák)

Každodenní předpověď počasí je tradičním úkolem především národních meteorologických služeb. Díky lepší dostupnosti meteorologických dat, modelů a především rostoucím nárokům uživatelů na podobu či zaměření předpovědí počasí dnes řada předpovědí počasí vzniká i mimo národní služby. Přednáška představí základní principy předpovídání počasí a nabídne vybrané ukázky meteorologických produktů navržených a vyvíjených v CzechGlobe.

Obrázek

11:00 – 12:00 hod. Studium minulého, současného a budoucího klimatu města (Mgr. Jan Geletič)

V souvislosti s klimatickou změnou je potřeba klást důraz na podrobnější studium minulého, současného a budoucího klimatu měst a na přípravu adaptačních opatření. Přednáška prezentuje možnosti a specifika vymezení tzv. místních klimatických zón v České republice a představuje dosud provedené analýzy teplotního pole města Brna. Existují významné teplotní rozdíly mezi jednotlivými místními klimatickými zónami? Mohou být užitečné při modelování minulého, současného a budoucího klimatu města?

Obrázek

13:00 – 14:00 hod. „Dokáže Pařížská dohoda zabránit nevratným změnám prostředí?“ (Dr. Alexander Ač)

Nové poznatky o globální biosféře a zpětněvazebných mechanismech naznačují, že důsledky oteplování atmosféry a oceánů jsou pro neživé systémy i živé organismy závažnější a probíhají rychleji, než se donedávna zdálo. Přednáška poukáže na skutečnost, že klíčové jevy, jakými jsou nárůst hladiny světových oceánu, stabilita grónského ledovcového štítu, tání mořského ledu v Arktidě, tání permafrostu, odumírání lesních porostů či výskyt extrémního počasí v mnoha odhledech předbíhají nedávné prognózy.

Obrázek

14:00 – 15:00 hod. „Biologická uhlíková pumpa a její ovlivňování klimatickou změnou“ (prof. Michal V. Marek)

Globální změna je úzce spojována se zvýšeným uvolňováním skleníkových plynů do atmosféry, především vlivem dynamicky rostoucího spalování fosilních paliv v dopravě a průmyslu, rozsáhlého odlesňování a změn ve využití krajiny. Nárůst je nepochybně antropogenního původu a je zřejmé, že s růstem lidské populace a ekonomickým růstem bude vzestup pokračovat. Středem zájmu je především oxid uhličitý, který je významným skleníkovým plynem a zároveň je základním substrátem fotosyntetické asimilace.

Obrázek

Na všechny akce je třeba provést rezervaci e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní osoba pro registraci: Zuzana Černá, tel: 773 752 858, e-mail: cerna.z@czechglobe.cz

Kompletní programy Týdne vědy a techniky najdete zde