Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Týden vědy a techniky 2018

Osmnáctý ročník Týdne vědy a techniky – největšího vědeckého festivalu v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy a vědecké kavárny se bude konat ve dnech 5. – 11. listopadu 2018. Velkým tématem letošního ročníku bude výročí vzniku První československé republiky. Do akce se jako každoročně zapojí také CzechGlobe, a to Dnem otevřených dveří a popularizačními přednáškami pro školy, studenty a širokou veřejnost.

Program Týdne vědy a techniky v CzechGlobe

Den otevřených dveří – exkurze (prohlídka Pavilonu experimentálních technik)

7. 11. 2018  –   9:00,  11:00,  12:00 hod.

Součástí exkurze na brněnském pracovišti ÚVGZ  bude představení výzkumných aktivit instituce prostřednictvím krátkých filmů a prohlídka Pavilonu experimentálních technik – Laboratoře kultivačních růstových komor a Izotopové laboratoře. Zájemcům umožníme virtuální prohlídku našich mimobrněnských pracovišť – Ekofyziologických stanic na Bílém Kříži a v Domanínku, Atmosférické stanice v Křešíně a Biotechnologické laboratoře  Drásově.

Obrázek

Přednášky

Globální změna klimatu (GZK) jako existenční hrozba pro lidstvo

7.  11. 2018 – 10:00 hod.
Přednášející: Dr. Alexander Ač

Průměrná teplota Země se od konce 19. století zvýšila o přibližně 1,1 °C. Nejoptimističtější prognózy počítají s oteplením o dalších 1,5 – 2 °C v průběhu nadcházejících desetiletí. Jaké důsledky má  GZK a jakým dalším již není možné zabránit? Kolik korálových útesů přežije, o kolik stoupne hladina světových oceánů, jak se změní vodní cyklus v krajině, kolik lidí bude nuceno opustit své domovy? Tyto i související otázky zodpovíme pomocí výpravy do daleké minulosti, současnosti i budoucnosti.

Obrázek

 

Globální změna klimatu a její dopady (nejen) na lidskou společnost

7. 11. 2018 – 12:00 hod.
Přednášející: Dr. Jiří Jakubínský

Přednáška se zaměří na představení tématu globální změny klimatu (GZK), jako fenoménu, který se prolíná napříč řadou oborů a v určité míře postihuje většinu světové populace. Prostor bude věnován pravděpodobným příčinám klimatické změny a pozorovaným i očekávaným dopadům v oblasti hydrometeorologických extrémů, zejména v prostoru střední Evropy. Posluchači budou také seznámeni s možnými opatřeními ke zmírnění dopadů klimatické změny, realizovatelnými v našich podmínkách.

Obrázek

 

Přežije smrk rok2020 aneb Má smrk vůbec šanci vyrovnat se s klimatickou změnou?

7. 11. 2018
Přednášející: prof. Petr Horáček – 13:00 hod.

Scénáře KZ v ČR předpovídají periody sucha se stále rostoucí frekvencí a intenzitou. Do r. 2016 mezi veřejností převládaly protichůdné názory – optimistický (KZ a její dopady nejsou ničím novým, je obtížné předpovídat možné dopady) a pesimistický (současná kalamita způsobená suchem se vymyká tomu, co známe z minulosti; smrk opouští oblasti, kde není doma). Dnes víme, že vodní deficit vede nejen k chřadnutí a snížení obranyschopnosti dřevin, ale že smrky odumírají díky přímému působení sucha.

Obrázek

 

Jak nás vidí dálkový průzkum Země v průběhu času

7. 11. 2018
Přednášející: Doc. František Zemek – 14:00 hod.

Konkrétní příklady seznámí posluchače s aktuálním využitím nejmodernějších technik dálkového průzkumu Země (DPZ) při řešení otázek spojených s životním prostředím, jakými jsou teplota města, kvalita vody, vlastnosti půdy a vegetace. Přednáška představí technický vývoj leteckého a satelitního DPZ od jeho počátků i to, jaké informace poskytoval o zemském povrchu v průběhu času. Ukážeme, jaké informace DPZ jsou v dnešní době zdarma dostupné pro občany a kde a jakým způsobem je možné je získávat.

Obrázek

 

Chemické problémy znečištění životního prostředí – mýty a realita

7. 11. 2018
Přednášející: prof. Ivan Holoubek – 15:00 hod.

20. století je označováno stoletím chemie. Syntéza nových chemických látek nabyla nepředstavitelných rozměrů.  Každoročně se produkuje více než půl milionu chemických látek v tunových objemech. S nimi v toxikologicky významných dávkách přichází do kontaktu většina populace prostřednictvím potravního řetězce. Registr dnes eviduje přes 125 milionů látek.  Laboratorní metody umožňují stanovit koncentrace chem. látek na úrovni ppm a dokázat, že četné chemické kontaminanty jsou v ŹP všudypřítomné.

Obrázek

 

Kontaktní osoba pro registraci: Zuzana Černá, e-mail: cerna.z@czechglobe.cz, M: 773 752 858

Kompletní program festivalu Týden vědy a techniky najdete na www.tydenvedy.cz