Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Vědci objasnili příčiny hladomoru v Evropě v 9. století

Časopis „The Economist“ si všímá práce širokého týmu sestaveného prof. Ulfem  Büntgenem (CzechGlobe), který izotopovou analýzou v kombinaci s dalšími technikami objasnil příčinu studených let a hladomoru v Evropě v první polovině 9. století, známého z dobových kronik. Podle prof.  Büntgena stojí za touto dočasnou změnou klimatu mohutný výbuch sopky Katla na Islandu, o které dosud neexistoval žádný záznam.

Díky povodni z roku 2003 se 35 km od zmiňované sopky odkryly zbytky lesa z 9. století  a ty se ukázaly být důležitým materiálem pro rekonstrukci historických událostí souvisejících s klimatem. Izotopová analýza letokruhů odhalila dvojnásobné množství radioaktivního izotopu uhlíku 14C  v letokruzích stromů v konkrétním roce a porovnání s další popsanou historickou událostí ukázalo, že k erupci sopky došlo v roce 822. Právě tento výbuch způsobil protržení a tání ledovce nad sopkou a následná povodeň les „pohřbila“.

Celý článek je k dispozici zde