Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Vědkyně z CzechGlobe připravují dvě nová hodnocení IPBES

Mezivládní platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) zahájila dvě nová významná hodnocení: hodnocení transformačních změn a hodnocení  vzájemných vazeb mezi biodiverzitou, vodou, potravinami a zdravím (Nexus Assessment). Na obou hodnoceních se významnou měrou podílejí vědkyně z Oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Dr. Zuzana Harmáčková je koordinující hlavní autorkou hodnocení Nexus Assessment. Na tomto hodnocení bude spolupracovat také Helena Duchková. Hodnocení Nexus Asseement bude sloužit k pochopení kompromisů a synergií mezi biologickou rozmanitostí, vodou, potravinami a zdravím. Bude rovněž zahrnovat vazby mezi biologickou rozmanitostí a změnou klimatu.

Prof. Julia Leventon je koordinující hlavní autorkou hodnocení transformačních změn. Hodnocení identifikuje a objasní faktory behaviorálního, kulturního, sociálního, ekonomického, institucionálního, technického a technologického rozměru, které mohou vytvořit transformační změnu pro ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a širší cíle udržitelného rozvoje.

Zuzana a Julia jako koordinující hlavní autorky převezmou celkovou odpovědnost za kapitoly hodnotících zpráv, včetně koordinace autorských týmů a řízení vstupů a obsahu těchto kapitol. Helena bude k hodnocení přispívat výzkumem a znalostmi a bude se podílet na práci autorských týmů.

Všechny tři výzkumné pracovnice jsou nadšeny, že se mohou podílet na hodnoceních, která pokrývají hlavní výzkumné zájmy jejich oddělení. Těší se na lepší pochopení společenských interakcí s biologickou rozmanitostí a na příležitosti pro udržitelnou budoucnost.

Práce na obou hodnotících zprávách začínají tento měsíc a potrvají do konce roku 2024.

Více informací:

IPBES je nezávislý mezivládní orgán, který v roce 2012 založilo 94 nezávislých států s cílem posílit propojení vědy a politiky v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb. Více informací o IPBES najdete na: https://www.ipbes.net/about.

Více informací o hodnoceních najdete na: https://www.ipbes.net/assessing-knowledge.